Image
Z ostatniej chwili:

podstawa programowa

Podnoszenie jakości pracy ucznia i nauczyciela czy transmisja wiedzy?
54 lata ago

Podnoszenie jakości pracy ucznia i nauczyciela czy transmisja wiedzy?

By  •  Artykuły

„Zmiana przepisów prawa regulujących ważny zakres funkcjonowania szkoły i tworzenia codziennej praktyki edukacyjnej powinna być sposobnością do jej doskonalenia. Spodziewamy się, że proponowany dokument będzie tym, który posłuży unowocześnieniu szkolnego …
Read More

I co z tą reformą, czyli zmiany w polskiej edukacji…
54 lata ago

I co z tą reformą, czyli zmiany w polskiej edukacji…

By  •  Artykuły

„Zmiany w polskiej edukacji są potrzebne. Jakość kształcenia i wychowania powinna stać się priorytetem polityki Państwa. Jednym z ważnych dokumentów, który określa sposób myślenia o celach edukacji, …
Read More