Oferta współpracy dla biznesu

Jeśli organizacja, którą reprezentujesz:

 • jest kreatywna i nowatorska,
 • posiada rozbudowaną sieć kontaktów w środowisku edukacyjnym, biznesie i/lub mediach,
 • chce wykorzystać swój potencjał i rozwinąć możliwości dotarcia do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i/lub uczniów,
 • chce uczestniczyć w projektach edukacyjnych o różnorodnej formule - konferencje, szkolenia, kampanie, konkursy, festiwale, pikniki,
 • lubi wyzwania i innowacje wspierające edukację XXI wieku,
 • preferuje projekty krótkookresowe, cykliczne i ogólnopolskie

to znaczy, że są Państwo dla nas idealnym partnerem!

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • jesteśmy ekspertami w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej, e-kompetencji, coachingu w edukacji, budowania współpracy szkoła - Rodzice;
 • łączymy środowiska - szkoły, uczelnie wyższe, biznes i jednostki samorządu terytorialnego;
 • mamy doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządowymi, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami;
 • pracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, z biurami edukacji poszczególnych miast i gmin oraz z urzędami marszałkowskimi;
 • realizujemy innowacyjne projekty edukacyjne na terenie całej Polski;
 • jesteśmy rzetelni, profesjonalni i wiarygodni;
 • indywidualnie podchodzimy do współpracy z każdym z Partnerów, uwzględniając jego strategie i cele działania.

W ramach współpracy oferujemy:

 1. Wymianę doświadczeń, know-how i kontakt z ekspertami Fundacji.
 2. Rozpowszechnianie dobrych praktyk, projektów oraz materiałów merytorycznych Partnera.
 3. Współudział Partnera w projektach edukacyjnych Fundacji zaplanowanych na 2015/2016 w tym - Laboratorium szkoły przyszłości, Festiwal Pociąg do matematyki, Konkurs E-nauczyciel, Zlot pasjonatów matematyki itd.
 4. Promocję Partnera podczas wydarzeń, w internecie i na materiałach reklamowych.
 5. Networking w tym wymianę możliwości, informacji i zasobów, wzajemne wsparcie, mentoring i coaching oraz rekomendowanie nawzajem swoich usług, produktów.
 6. Doradztwo edukacyjne oraz możliwość korzystania z oferty Fundacji na preferencyjnych warunkach (w tym ze szkoleń specjalistycznych, badań edukacyjnych itd.).
 7. Szansę do nawiązania szerokich kontaktów w środowisku edukacyjnym.

Partner Strategiczny Fundacji

Partnerstwo Fundacji daje unikalną możliwość długoterminowej współpracy przy wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Fundację, zarówno stałych jak i okazjonalnych. Partner na stałe kojarzony będzie z marką Fundacji i promowany podczas wszystkich wydarzeń Fundacji.

Zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

e-mail: egromniak@edukacjananowo.pl 

 

Zostając Partnerem Fundacji, Twoja Organizacja pomaga zwiększyć skuteczność i zasięg innowacyjnych działań edukacyjnych w Polsce. We współpracy z Partnerami kierujemy się zasadą obopólnych korzyści. Bardzo istotne jest dla nas zrozumienie strategii i celów biznesowych naszych Partnerów oraz znalezienie wspólnych obszarów działania.