Innowacja społeczna „Progr@muj w zespole” realizowana przez Liceum Ogólnokształcące z Odziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie we współpracy z ekspertami Fundacji Edukacja na NOWO wkroczyła w kolejny etap realizacji. Kończymy opracowywanie prototypu materiałów dla uczniów i nauczycieli, a następnie w marcu rozpoczniemy etap testowania w dwóch szkołach średnich. Zajęcia będą dotyczyły nauki programowania w języku Python oraz umiejętności okołoprogramistycznych (HTML, grafika, dokumentacja) w połączeniu z rozwijaniem takich kompetencji, jak komunikacja i współpraca w zespole dla wybranych klas z rozszerzoną podstawą nauczania z zakresu informatyki w LO w Piastowie oraz Technikum im.K.K.Baczyńskiego w Białej Rawskiej.

Uczniowie samodzielnie wyznaczą sobie cel programistyczny i wybiorą drogę do jego osiągnięcia, dokonają podziału ról w zespole oraz stworzą własny, wewnętrzny kontrakt dotyczący zasad pracy w zespole. W trakcie pracy będą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności społeczne, tak obecnie ważne w życiu zawodowym.
Zmieni się również rola nauczyciela, który będzie miał okazję zastosować metodę uczenia się we współpracy w praktyce i poobserwować jej efekty występując w roli tutora i wspierając, bez wyręczania, zespoły w poszukiwaniu rozwiązań i pokonywaniu trudności.

Ogromną zaletą projektu jest fakt, że materiały powstające w projekcie są testowane przez uczniów i nauczycieli informatyki. Tym samym uczniowie i nauczyciele stają się współtwórcami materiałów dydaktycznych, a dzięki testowaniu i konsultacjom będą one doskonalone w oparciu o uwagi ww. grup.

Wersja końcowa innowacji społecznej zostanie w lipcu 2022 r. poddana końcowej ocenie przeprowadzanej przez panel zewnętrznych ekspertów, a stworzony na otwartych licencjach kurs programistyczno – społeczny pt. „Progr@muj w zespole” zostanie udostępniony do bezpłatnego użytkowania przez wszystkich zainteresowanych użytkowników w całym kraju.

Nad innowacją pracuje zespół ekspertów związanych z Fundacją Edukacja na NOWO w składzie:
Elżbieta Piotrowska–Gromniak,
Rafał Kamiński,
Adam Jurkiewicz, Konrad Kosieradzki.

Więcej informacji znajdziecie na:

PROGRAMOWANIE I WSPÓŁPRACA – TO DA SIĘ POGODZIĆ!

Opisana innowacja społeczna powstaje dzięki grantowi uzyskanemu w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19)