Jeżeli są Państwo organizatorami wydarzeń edukacyjnych, zapraszamy do współpracy podczas której, proponujemy Państwu udział merytoryczny naszych ekspertów i/lub promocję wydarzenia.

Postrzegamy szkołę jako środowisko edukacyjne w którym na rzecz jakości edukacji współpracują uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz kadra zarządzająca – dlatego wspieramy festiwale, kongresy, konferencje, warsztaty, szkolenia i inne formy spotkań, które pozwalają wspólnie budować społeczność uczącą się.

Więcej informacji o zasadach patronatu, e-mail: biuro@edukacjananowo.pl