„Most nad Bałtykiem” to kolejny projekt realizowany wspólnie z nauczycielami i uczniami z Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, które przygotowuje się do wprowadzenia programu Matury Międzynarodowej IB.
Uczniowie i nauczyciele z tej szkoły uczestniczą, w ramach projektu, w dwóch siedmiodniowych wizytach w szkole średniej o podobnym profilu Hanagasskolan w Almhult (Szwecja). Będzie to okazja do nawiązania współpracy ze skandynawską szkołą IB i możliwość uczenia się w międzynarodowym środowisku od doświadczonych partnerów.
Szczególnie ważnym aspektem wizyty jest poznanie skandynawskiej perspektywy na edukację IB i szansa dla uczniów na doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Szkoła w Almhult ma wieloletnie doświadczenia w realizacji programu Matury Międzynarodowej jest więc znakomitym partnerem od którego wiele się można nauczyć. Idea IB opiera się na założeniu, że wszyscy jesteśmy obywatelami świata, zatem powinniśmy rozwijać w sobie wrażliwość na inne kultury, poszerzać horyzonty myślowe i uczyć się patrzeć na problemy i wyzwania z różnych punktów widzenia oraz globalnie z perspektywy europejskiej..
W dwóch wizytach w Szwecji weźmie udział 34 uczniów, przyjętych do projektu w oparciu o jasne i transparentne reguły. Wraz z nimi pojedzie 6 nauczycieli którzy będą mieli okazję skonfrontować swoją widzę z doświadczeniami nauczycieli szwedzkich oraz m.in. poprowadzić zajęcia dla tamtejszej młodzieży. Projekt jest realizowany w okresie czerwiec-listopad 2022 r.
Fundacja Edukacja na NOWO jest odpowiedzialna w projekcie za realizację zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu.

ZAKRES ZAJĘĆ PRZYGOTOWAWCZYCH:

  1. Zajęcia językowe – język angielski (umiejętności konwersacyjne, w tym praktyczne ćwiczenia z zakresu umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentowania, a także rozszerzone słownictwo, które może być szczególnie przydatne ze względu na tematykę wizyt (kalkulatory graficzne, systematyka, taksonomia, filogenetyka organizmów żywych, design, stereotypy polsko-szwedzkie, informacja i fake-news).
  2.  Zajęcia dot. specyfiki kraju gospodarza: (ciekawostki historyczne, geograficzne, kulturowe oraz informacje o społeczeństwie szwedzkim i życiu we współczesnej Szwecji, nauka podstawowych słów i zwrotów z zakresu języka szwedzkiego)
  3.  Zajęcia dot. specyfiki i form egzaminowania właściwych dla Matury Międzynarodowej IB.
  4.  Podstawy glottodydaktyki – przygotowanie uczniów do poprowadzenia lekcji dot. podstaw języka polskiego dla uczniów szwedzkich (spojrzenie na język ojczysty z perspektywy obcokrajowca, ćwiczenie umiejętności syntezy informacji, efektywnego ich przekazania oraz wystąpień publicznych w języku obcym).
  5.  Zajęcia tematyczne:
  •  gr. I – podstawowe funkcjonalności i zastosowania kalkulatora graficznego ;
  • gr. II – podstawy korzystania z programu do projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz, np. Autodesk Fusion 360.

Przedsięwzięcie „Most nad Bałtykiem” finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu pozakonkursowego FRSE pt. ”Ponadnarodowa mobilność uczniów”, Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.