Edukacja na NOWO to inicjatywa kilku partnerów:

Inni Partnerzy:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.