„Norweski przepis na nauki doświadczalne” to projekt intensywnego szkolenia realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie w ramach Programu Edukacja. Skierowany jest do nauczycieli chemii, biologii i fizyki oraz koordynatorów IB uczących w szkołach średnich z całej Polski przygotowujących się do uruchomienia programu Matury Międzynarodowej IB lub w których program IB uruchomiono w ostatnich kilku latach
Celem projektu jest:
– rozwój kompetencji nauczycieli przedmiotów doświadczalnych w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów w zgodzie z założeniami programu IB
– pokazanie wartości wynikającej z budowania partnerstw dla wymiany doświadczeń ze szkołami IB w Polsce i za granicą
– dzielenie się know – how na temat budowania relacji mentor – uczeń i zrozumienia mechanizmu oddawania uczniom większej kontroli nad procesem uczenia się
– rozszerzanie filozofii właściwej dla IB w pracy z uczniami w swoich placówkach.
Więcej informacji na stronie: http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-doswiadczalne/
Projekt jest realizowany w okresie 01.01.- 30.06.2022 r. w partnerstwie z Lillestrom Videregaende Skole w Norwegii oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Lublinie.

Projekt jest realizowany we współpracy z Zespołem Fundacji Edukacja na NOWO.

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów doświadczalnych ze szkół IB za nami!
Cóż to było za szkolenie! Od 6 do 8 kwietnia 2022 r. LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, w partnerstwie z Lillestrøm Videregående Skole i I LO im. S. Staszica w Lublinie oraz we współpracy z Fundacją Edukacja na NOWO, zorganizowało intensywne warsztaty pt. „Norweski przepis na nauki doświadczalne” dla nauczycieli szkół stawiających pierwsze kroki w programie Matury Międzynarodowej (IB). Zajęcia prowadzili doświadczeni nauczyciele chemii, biologii i fizyki z Norwegii, wspierani przez kadrę z Lublina. Szkolenie uroczyście otworzyli dyrektorzy polskich placówek: p. Hanna Babikowska oraz p. Stanisław Stoń.

Zajęcia rozpoczęły się i zakończyły sesją plenarną, natomiast zasadnicza część wydarzenia odbywała się w grupach tematycznych, poświęconych poszczególnym naukom doświadczalnym. Intensywne szkolenie było takim nie tylko z nazwy – napięty program udało się jednak w pełni zrealizować dzięki zaangażowaniu trenerów i uczestników z całej Polski, a także doskonałej organizacji. Na zakończenie szkolenia odbyło się wręczenie dyplomów, zaś uczestnicy podzielili się z organizatorami informacją zwrotną w postaci ankiety ewaluacyjnej.

Zajęcia zostały oceniono bardzo wysoko, kompetencje i postawa trenerów również zyskała najwyższe uznanie w oczach polskich nauczycieli. Podczas zajęć panowała doskonała atmosfera, której efektem jest m.in. powołanie grupy na Facebooku pn. „Polish IB Science Teachers”. Wymiana doświadczeń, nie tylko tych ponadnarodowych, przyczyni się do wypracowania „polskiego przepisu” na realizację nie tylko przedmiotów objętych projektem, ale również pozostałych zajęć składających się na IB DP (Diploma Programme).

W ramach projektu czeka nas jeszcze: odroczone badanie efektów szkolenia, mierzące m.in. poziom wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia, a także webinarium dla nauczycieli i koordynatorów IB, poświęcone przygotowaniu uczniów do udziału w programie Matury Międzynarodowej. Mamy nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do wzmocnienia współpracy szkół średnich, które rozpoczynają swoją przygodę z IB , na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i poprawy standardów pracy kadry dydaktycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Edukacja.

Zaproszenie na webinarium poprojektowe -„Norweski przepis na nauki doświadczalne” pt. „JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW I SZKOŁĘ DO PROGRAMU IB DP?
Szanowni Państwo Nauczyciele i Koordynatorzy IB szkół z programem Matury Międzynarodowej
Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW I SZKOŁĘ DO PROGRAMU IB DP?”, które Fundacja Edukacja na NOWO we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje specjalnie z myślą o Was – przedstawicielach szkół uczestniczących w projekcie „Norweski przepis…”.
Zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów z Waszych szkół, którzy są zainteresowani powyższym tematem, a szczególnie nauczycieli matematyki, ponieważ mamy wiele zapytań o przygotowanie projektu matematycznego.
Webinarium odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. (czwartek) w godz. 14.30-16.30 za pośrednictwem platformy ZOOM. Spotkanie poprowadzi dr hab. Marek Piotrowski, prof. CHAT, od wielu lat zaangażowany w programy Matury Międzynarodowej IB, współpracujący z Fundacją Edukacja na NOWO (CV w załączeniu).
W związku z powyższym, na prośbę p. prof. M. Piotrowskiego przygotowaliśmy dla Państwa ankietę wstępną, która pozwoli zebrać nam informacje istotne dla optymalnego doboru zagadnień do omówienia podczas webinarium. Wyniki ankiety pomogą nam również w opracowaniu kolejnych projektów dla szkół IB z udziałem praktyków ze szkół skandynawskich.
Ankieta pełni też rolę formularza rejestracyjnego do udziału w webinarium – na adresy e-mail podane w ww. ankiecie zostaną przesłane linki do webinarium oraz szczegóły organizacyjne (najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem). Link do ankiety / formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/Wqy9DQB05V. Ankieta została przygotowana w języku polskim.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja 2022 r. (środa). W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o informację zwrotną na ten adres lub bezpośrednio do Elżbiety Piotrowskiej – Gromniak z Fundacji Edukacja na NOWO (adres e-mail: egromniak@gmail.com)
WAŻNE! Prosimy o pobranie aplikacji ZOOM przed spotkaniem, co ułatwi logowanie się na spotkaniu.
Serdecznie zapraszamy
Zespół Fundacji Edukacja na NOWO
i projektu „Norweski przepis na nauki doświadczalne”.