ZARZĄD FUNDACJI

RADA FUNDACJI

RADA NAUKOWA FUNDACJI

 • Dr hab. prof UW Małgorzata Żytko I Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji
  e-mail: mzytko@edukacjananowo.pl
 • Prof. Elżbieta Putkiewicz
  e-mail:eputkiewicz@edukacjananowo.pl
 • Dr hab. Marlena Plebańska
  e-mail: mplebanska@edukacjananowo.pl
 • Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska
 • Dr Mirosław Dąbrowski
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Dr Alina Kalinowska
 • Dr hab. prof CFT PAN Lech Mankiewicz
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
 • Dr Małgorzata Sieńczewska
 • Prof. dr hab. Maciej Sysło 

ZESPÓŁ DORADCÓW MERYTORYCZNYCH

DORADCY/PRAKTYCY

 • Margaryta Orzechowska I Doradca w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i w nauczaniu matematyki w kl. IV – VIII I badacz edukacji I nauczyciel praktyk w Szk. Podst. nr 143 w Warszawie
 • Kalina Jastrzębowska I Doradca w obszarze edukacji matematycznej w kl. I -VI w programach IB I nauczyciel praktyk w Monnet Internacional School I doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • Monika Szafarska I Doradca o obszarze wspierania uczniów mających lęk przed matematyką I psycholog i matematyk z osiemnastoletnim stażem w szkołach międzynarodowychI nauczyciel praktyk ostatnio w International American School of Warsaw
 • Krystyna Kolendo – Dzięgielewska I Doradca w obszarze edukacji informatycznej i matematycznej I nauczyciel praktyk w Pozytywnej Szk.Podst. w Gdańsku
 • Ludwika Michałowska I Doradca w obszarze edukacji przedszkolnej(ped. Planu Daltońskiego, programowanie i robotyka w przedszkolu) I nauczyciel praktyk, dyrektor Przedszkola nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

ZESPÓŁ FUNDACJI

 • Justyna Bienias PR Manager
 • Ewa Bojanek PR Manager
 • Paulina Dubińska Project Manager
 • Marta Głąbicka Project Manager
 • Katarzyna Skibińska Digital Project Manager
 • Kamila Pawlik-Kornak Digital Project Manager
Submit a Comment