ZARZĄD FUNDACJI

RADA FUNDACJI

SPOŁECZNA RADA NAUKOWA FUNDACJI

 • dr hab. prof. UW Małgorzata Żytko / Przewodnicząca Społecznej Rady Naukowej Fundacji
  e-mail: mzytko@edukacjananowo.pl
 • prof. Michał Szurek
  e-mail: m.szurek@mimuw.edu.pl
 • prof. Elżbieta Putkiewicz
  e-mail:eputkiewicz@edukacjananowo.pl
 • dr hab. Marlena Plebańska
 • prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska
 • dr Mirosław Dąbrowski
 • prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • dr Alina Kalinowska
 • dr hab. prof. CFT PAN Lech Mankiewicz
 • dr Małgorzata Sieńczewska
 • prof. dr hab. Maciej Sysło 

ZESPÓŁ FUNDACJI

 • prof. CHAT, dr hab. Marek Piotrowski  / Ekspert do spraw strategii rozwoju Fundacji Edukacja na NOWO
  e-mail: mpiotrowski@edukacjananowo.pl
  bio: http://chat.edu.pl/kadra/dr-hab-marek-antoni-piotrowski-prof-chat/
 • dr Kalina Jastrzębowska / Ekspert w obszarze edukacji matematycznej w kl. I -VI w programach IB / nauczyciel praktyk w Monnet Internacional School / doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Marcin Wardaszko / Ekspert w obszarze wykorzystania gier w edukacji / Kierownik Zakładu Gier Symulacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego KLIK
 • Alina Idzikowska / Ekspert w obszarze edukacji artystycznej i samorządności dzieci i młodzieży, popularyzatorka technologii IT w edukacji humanistycznej; nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w SP 217 w Warszawie
 • Adam Jurkiewicz / Nauczyciel i trener języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania Open Source
 • Rafał Kamiński / Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami
 • Grzegorz Wnorowski / Ekspert w obszarze architektury edukacyjnej
 • Margaryta Orzechowska / Ekspert w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i w nauczaniu matematyki w kl. IV – VIII I badacz edukacji / nauczyciel praktyk w Szk. Podst. nr 143 w Warszawie
 • Elżbieta Malinowska / Ekspert, trener w obszarze edukacji informatycznej (doradca metodyczny) / nauczyciel informatyki w Technikum Nr 1 w Piasecznie
 • Monika Szafarska / Ekspert o obszarze wspierania uczniów mających lęk przed matematyką / psycholog i matematyk z osiemnastoletnim stażem w szkołach międzynarodowychI nauczyciel praktyk ostatnio w International American School of Warsaw
 • Paweł Hommel / Ekspert i trener w obszarze edukacji informatycznej (grafika 3D, robotyka, zarządzanie sieciami komputerowymi) / nauczyciel informatyki w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku
 • Krystyna Kolendo – Dzięgielewska / Ekspert w obszarze edukacji informatycznej i matematycznej / nauczyciel informatyki w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku
 • Agnieszka Cieśnikowska / Ekspert i metodyk Fundacji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie. Autorka i popularyzatorka innowacji w metodach uczenia się i nauczania.
 • Barbara Trzaskacz / Ekspert i metodyk Fundacji, doświadczony dydaktyk w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapii i reedukacji. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie.
 • Ludwika Michałowska / Ekspert w obszarze edukacji przedszkolnej(ped. Planu Daltońskiego, programowanie i robotyka w przedszkolu) / nauczyciel praktyk, dyrektor Przedszkola nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

Submit a Comment