Image
Z ostatniej chwili:

About Zespół Fundacji

Tel. +48 608 666 355 I kontakt@programujwzespole.edu.pl
Latest Posts | By Zespół Fundacji
Wspomnienie o prof. Elżbiecie Putkiewicz
5 miesięcy ago

Wspomnienie o prof. Elżbiecie Putkiewicz

Prof. Elżbietę Putkiewicz wspomina Jej brat prof. CHAT Marek Piotrowski.

Matematyczne rozmaitości
8 miesięcy ago

Matematyczne rozmaitości

Fundacja Edukacja na NOWO – Partner konferencji organizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zaprasza nauczycieli matematyki wszystkich pionów nauczania do udziału w XI …
Read More

Matematyk na spacerze
10 miesięcy ago

Matematyk na spacerze

Kiedy przeciętny matematyk idzie na spacer i na niebie zobaczy to co poniżej, to na zdjęciu z lewej widzi model prostej, na tym z prawej ilustrację do twierdzenia Talesa.

A …
Read More

Geometria wokół nas
12 miesięcy ago

Geometria wokół nas

Wokół nas jest wiele geometrii. Linie proste, okręgi, wielokąty i bardziej skomplikowane krzywe otaczają nas zewsząd, nawet w mniej oczekiwanych momentach. O tym można napisać grubą książkę. Zresztą, zostały napisane. …
Read More

Rembertowskie Forum Matematyczne
1 rok ago

Rembertowskie Forum Matematyczne

Na początku kwietnia zapraszaliśmy na Rembertowskie Forum Matematyczne, które było zaplanowane i odbyło się 14 kwietnia 2023r w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Rembertów ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa. Pełna informacja i program Forum TUTAJ.

Zgodnie z zamierzeniami była to I edycja Rembertowskiego Forum Matematycznego, które planujemy kontynuować w innych dzielnicach Warszawy oraz gminach województwa Mazowieckiego zainteresowanych budowaniem wysokiej jakości edukacji matematycznej w szkołach podstawowych. Organizatorem Forum był Wydział Oświaty Urzędu Dzielnicy Warszawa – Rembertów oraz Fundacja Edukacja na NOWO. Celem Forum jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania matematyki z wykorzystaniem międzynarodowych osiągnięć i badań w tym obszarze oraz zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i narzędziami pomocnymi w pracy z uczniami. Swoimi wizjami i doświadczeniami dotyczącymi nauczania matematyki podzielili się z nauczycielami: dr. hab. Marek Piotrowski prof. CHAT oraz dr. Kalina Jastrzębowska a narzędzia edukacyjne zaprezentowała Fundacja Ale Nauczanie. W wydarzeniu seminaryjno-szkoleniowym(Forum) uczestniczyło ponad 40 nauczycieli rembertowskich szkół podstawowych.

Kontynuacją każdej edycji Forum jest dwudziestogodzinne szkolenie przygotowujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w klasach I – VI do wdrożenia nowych, efektywnych i angażujących ucznia metod pracy na lekcjach matematyki oraz lekcje pokazowe organizowane przez przeszkolonych nauczycieli.

Zainteresowane szkoły proszę o kontakt z Fundacją Edukacja na NOWO:

Mail-egromniak@edukacjananowo.pl

Tel. +48 608 666 355

Read More

Programuj w zespole
2 lata ago

Programuj w zespole

„Progr@muj w zespole” to innowacyjny program interdyscyplinarny łączący naukę programowania z rozwijaniem kompetencji społecznych. Jest to gotowy do wykorzystania materiał edukacyjny, skierowany do nauczycieli i uczniów klas informatycznych szkół …
Read More

Most nad Bałtykiem
2 lata ago

Most nad Bałtykiem

„Most nad Bałtykiem” to kolejny projekt realizowany wspólnie z nauczycielami i uczniami z Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, które przygotowuje się do wprowadzenia programu Matury …
Read More

Norweski przepis na nauki doświadczalne
2 lata ago

Norweski przepis na nauki doświadczalne

„Norweski przepis na nauki doświadczalne” to projekt intensywnego szkolenia realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie w ramach Programu Edukacja. Skierowany jest do nauczycieli chemii, …
Read More

Y czy Z
2 lata ago

Y czy Z

Projekt „Y czy Z” Nr projektu: POWR.03.01.00-00-TO42/18

Projekt pt. „Y czy Z” realizowany był przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Lidera projektu, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji …
Read More

Profesjonalna ochrona
2 lata ago

Profesjonalna ochrona

Projekt: „Profesjonalna ochrona” Nr projektu: POWR.03.01.00-00-T149/18

Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, Lidera projektu, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji m.in. Fundację Edukacja …
Read More