Fundacja Edukacja na NOWO – Partner konferencji
organizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
oraz Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
zaprasza nauczycieli matematyki wszystkich pionów nauczania
do udziału w
XI Mazowieckiej Konferencji dla Nauczycieli Matematyki
MATEMATYCZNE ROZMAITOŚCI
Konferencja odbędzie się w dn. 7 października 2023 r. w godz. 9.00 – 14.15 w MSCDN
Wydział w Ciechanowie
ul. Henryka Sienkiewicza 33.

Pobierz zaproszenie z programem.