„Progr@muj w zespole” to innowacyjny program interdyscyplinarny łączący naukę programowania z rozwijaniem kompetencji społecznych. Jest to gotowy do wykorzystania materiał edukacyjny, skierowany do nauczycieli i uczniów klas informatycznych szkół średnich zgodny z podstawą programową. Jego celem jest nauka programowania w języku Python połączona z doskonaleniem i rozwijaniem komunikacji i współpracy w zespole.

Program został wypracowany jako innowacja społeczna w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE(POWR.04.01.00-00-I108/19). Powstał z myślą o nauczycielach informatyki, którzy potrzebują gotowego, atrakcyjnego rozwiązania, możliwego do zastosowania niejako „po wyjęciu z pudełka”. Materiały zostały opracowane tak, aby łatwo dało się po nich nawigować i wybrać te elementy, które potrzebne są w danym momencie. Szczególnie zainteresowani i zaangażowani uczniowie znajdą rozliczne źródła dodatkowej wiedzy i inspiracji, co pozostawi im określoną swobodę działania.

Głównymi odbiorcami programu są uczniowie szkół średnich (16-18 lat), tj. młodzież z liceów ogólnokształcących i klas o profilach z rozszerzonym programem informatyki oraz techników kształcących w zawodzie technik informatyk oraz technik programista. Zasadniczą osią innowacji jest realizacja programu w ramach 13 jednostek lekcyjnych na zajęciach informatyki we współpracy zespołowej. Program zakłada też zmianę roli nauczyciela z przekazującego treści na facylitację procesu projektowego i współpracy w zespole. Ostateczna decyzja co do układu zajęć należy do prowadzącego zajęcia. Dlatego zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z zawartością programu przed rozpoczęciem jego realizacji oraz przejrzenie filmów odtwarzanych podczas zajęć, aby mieć ogląd kompletnego cyklu realizacji programu przed jego rozpoczęciem. Warto też przed zajęciami testowo uruchomić przykładową aplikację w celu unaocznienia uczniom, jakiego efektu końcowego powinni oczekiwać, stosując stworzony program w języku Python.
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz materiały są dostępne na: programujwzespole.edu.pl
Zapraszamy wszystkich pasjonatów do korzystania z bezpłatnego kursu programowania i współpracy w zespole.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂