„Zmiany w polskiej edukacji są potrzebne. Jakość kształcenia i wychowania powinna stać się priorytetem polityki Państwa. Jednym z ważnych dokumentów, który określa sposób myślenia o celach edukacji, zadaniach jakie sobie stawiamy, priorytetach w rozwoju społeczeństwa jest podstawa programowa.Ona określa filozofię myślenia o treściach i sposobie kształcenia i wychowywania przyszłych obywateli, sylwetce absolwenta, który ma odważnie i odpowiedzialnie stanąć wobec wyzwań przyszłości i jednocześnie odnosić sukcesy i mieć osobistą satysfakcję, poczucie znaczenia i wpływu na dynamicznie zmieniający się świat, czerpać zadowolenie z życia.” ~ Wydział Pedagogiczny UW

Oto kilka opinii oraz uwag  stworzonych przez wysoko postawione instytuty oświaty do MEN związanych z wprowadzeniem nowej podstawy programowej:

  1. Rada Języka Polskiego (RJP): RJP uwagi do projektu podstawy programowej
  2. Polska Akademia Nauk (PAN): Naukowcy PAN zaniepokojeni marginalizacją nauczania o ewolucji – artykuł
  3. Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich (SNP): Uwagi_PP2016_SNM
  4. Wydział Pedagogiczny UW: uwagi Wydział Pedagogiczny
  5. Opinia Prof. Łukasza Turskiego o Podstawie Programowej z Fizyki  dla klas IV-VIII: Opinia o podstawie Programowej 03122016 – flattened

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.