Co proponują nowe podręczniki?

„Zmiana przepisów prawa regulujących ważny zakres funkcjonowania szkoły i tworzenia codziennej praktyki edukacyjnej powinna być sposobnością do jej doskonalenia. Spodziewamy się, że proponowany dokument będzie tym, który posłuży unowocześnieniu szkolnego uczenia się, stymulacji twórczej pracy uczniów i nauczycieli. W takim też duchu wypowiadamy się na temat przedstawionego do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. Proponowana treść rozporządzenia nie idzie w kierunku podnoszenia jakości pracy ucznia i nauczyciela, a raczej jest narzędziem promującym w szkole transmisję wiedzy, uczniowskie uczenie się „po śladzie”, pasywność pracy nauczycieli, kontrolę realizacji podstawy programowej itp. Projektowane rozporządzenie w przedłożonej postaci budzi sprzeciw i zdaniem pedagogów, wymaga poprawy”.

POBIERZ EKSPERTYZY: