Pola oznaczone * są wymagane

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego
  • złożenie oświadczenia załącznik nr 1 i przesłanie go na adres biuro@edukacjananowo.pl.
  • przesłanie pracy konkursowej. UWAGA - prezentację lub fotoreportaż prosimy przesyłać na adres biuro@edukacjananowo.pl, wideo zaś wgrać na dedykowanej stronie internetowej do której dostęp - uczestnik otrzymuje z chwilą rejestracji (Dopuszczalne rozszerzenia plików wideo: avi, mpeg, mp4, mov, wma, wmv. Maksymalna wielkość pliku: 500mb)
  • praca konkursowa może być przesłana indywidualnie, lub zespołowo (maks. 3 uczniów + nauczyciel). W przypadku, gdy praca została wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazać kierownika zespołu.UWAGA: W przypadku osób niepełnoletnich proces rejestracji musi być wykonany przez opiekuna/nauczyciela

REJESTRUJĄCY:


ZGŁASZANI UCZNIOWIE:


PLACÓWKA: