Zaproszenie na webinarium poprojektowe -„Norweski przepis na nauki doświadczalne” pt. „JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW I SZKOŁĘ DO PROGRAMU IB DP?
Szanowni Państwo Nauczyciele i Koordynatorzy IB szkół z programem Matury Międzynarodowej
Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium pt. „JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW I SZKOŁĘ DO PROGRAMU IB DP?”, które Fundacja Edukacja na NOWO we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje specjalnie z myślą o Was – przedstawicielach szkół uczestniczących w projekcie „Norweski przepis…”.
Zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów z Waszych szkół, którzy są zainteresowani powyższym tematem, a szczególnie nauczycieli matematyki, ponieważ mamy wiele zapytań o przygotowanie projektu matematycznego.
Webinarium odbędzie się w dniu 02.06.2022 r. (czwartek) w godz. 14.30-16.30 za pośrednictwem platformy ZOOM. Spotkanie poprowadzi dr hab. Marek Piotrowski, prof. CHAT, od wielu lat zaangażowany w programy Matury Międzynarodowej IB, współpracujący z Fundacją Edukacja na NOWO (CV w załączeniu).
W związku z powyższym, na prośbę p. prof. M. Piotrowskiego przygotowaliśmy dla Państwa ankietę wstępną, która pozwoli zebrać nam informacje istotne dla optymalnego doboru zagadnień do omówienia podczas webinarium. Wyniki ankiety pomogą nam również w opracowaniu kolejnych projektów dla szkół IB z udziałem praktyków ze szkół skandynawskich.
Ankieta pełni też rolę formularza rejestracyjnego do udziału w webinarium – na adresy e-mail podane w ww. ankiecie zostaną przesłane linki do webinarium oraz szczegóły organizacyjne (najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem). Link do ankiety / formularza rejestracyjnego: https://forms.office.com/r/Wqy9DQB05V. Ankieta została przygotowana w języku polskim.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 25 maja 2022 r. (środa). W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o informację zwrotną na ten adres lub bezpośrednio do Elżbiety Piotrowskiej – Gromniak z Fundacji Edukacja na NOWO (adres e-mail: egromniak@gmail.com)
WAŻNE! Prosimy o pobranie aplikacji ZOOM przed spotkaniem, co ułatwi logowanie się na spotkaniu.
Serdecznie zapraszamy
Zespół Fundacji Edukacja na NOWO
i projektu „Norweski przepis na nauki doświadczalne”.