Uczestnicy Gry Terenowej!

Czasu jest niewiele. Jest godz. 16.00. Po upływie 2 kwadransów musicie wrócić do szkoły. Macie do rozwiązania zadania, które znajdują się w kopercie. Do niektórych
z nich będzie Wam potrzebna dołączona mapa naszego miasta. Możecie podzielić się zadaniami. Do dyspozycji macie salę nr 20 i nr 19. Nie musicie rozwiązać wszystkich zadań. Wygra jednak ta drużyna, która w tym czasie będzie miała prawidłowo rozwiązane najwięcej zadań. Odwiedzić musicie zaznaczone na mapie Punkty Kontaktowe. Czekają tam harcerze, którzy mają dla Was przygotowane pięć zadań. Pamiętajcie, aby się o nie upomnieć. Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna. Czytajcie uważnie polecenia. W miejscu przeznaczonym na rozwiązanie wykonujcie obliczenia lub rysunki. Udzielajcie pełnych odpowiedzi. Pamiętajcie po upływie dwóch kwadransów od chwili rozpoczęcia zabawy należy udać się na ul. ……………….. Tam w budynku na poziomie III, w sali oznaczonej liczbą dwucyfrową podzielną przez m. in. przez 2, 5 i 10 musicie oddać kopertę
z rozwiązanymi zadaniami oraz kartę z punktami zapisanymi przez harcerzy.

Uwaga.

Jeśli zgubicie drogę, to użycie alarmowego numeru telefonu …………………

Uzupełnijcie też poszczególne kartki, wpisując na nich nazwę grupy i jej skład
w wyznaczonym miejscu.

Grupa ………………

Nazwiska i imiona osób

1………………………………………

2………………………………………

3………………………………………

4………………………………………

 

Grupa ……

Zad. 1                                                                                                                               ……/3

Wymień napotkane przedmioty lub sytuacje, które przypominają poznane figury i pojęcia
z geometrii wg wzoru.

Uwaga. Nazwa figury, bryły lub pojęcia matematycznego nie może w tabelce się powtórzyć.

 

Grupa …..

Zad. 2                                                                                                                                 ……/3

Wymień, gdzie podczas wędrówki można było spotkać cyfry lub liczby. Podaj ich praktyczne zastosowanie. Możesz podać występujące pojęcia związane z liczbami. Pamiętaj, aby nie było powtórzeń.

 

Grupa……

Zad. 3                                                                                                                                 ……/3

Napisz, ile razy użyto cyfry 9 do ponumerowania 100 stron książki. Zapisz odpowiedź
w wyznaczonym miejscu.

Miejsce na obliczenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Grupa ……..

Zad. 4                                                                                                                                   …../2

Na mapie naszego miasta (nr 1) znajdź miejsce oznaczone kwadratem 4 – D. Wypisz, jakie obiekty zostały zaznaczone na mapie. Jeśli są dwa te same obiekty, to wymień je tylko jeden raz.

 

Grupa ……

Zad. 5                                                                                                                                  …../3

Poszukaj na mapie naszego miasta następujących obiektów: Zamek oraz Kościół św. Stanisława. Oblicz rzeczywistą odległość między nimi.

Skala na planie 1 : 10 000

Odległość na planie ………………………………………

Miejsce na obliczenia ……………………………………

Odległość rzeczywista…………………………………….

 

Grupa ……

Zadania sprawdzane przez harcerzy

Zad. 1                                                                                                                                …../2

Znajdź liść. Obrysuj go i zaznacz jego oś symetrii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa ……

Zadania sprawdzane przez harcerzy

Zad. 2                                                                                                                             …./2

Znajdź kij. Jeden kij ma 2 końce. Ile końców ma 2 i pół kija?

 

Odp. …………………………………………………………………………………………

 

Grupa…………….

Zadanie sprawdzane przez harcerzy

Zad. 3                                                                                                                           …./3

Odszukaj w parku tabliczkę dotyczącą 20 lat współpracy Koźmina Wlkp. /Drimmelen.

Oblicz, ile lat minęło od rozpoczęcia współpracy do roku obecnego.

Miejsce na rozwiązanie

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Odp. ……………………………………………………………………………………………

 

Grupa ……

Zadania sprawdzane przez harcerzy

Zad. 4                                                                                                                               …./3

Odległość między dwoma lampami w parku wynosi 4 m. Jaka jest odległość między 3 lampami?

Miejsce na rysunek lub obliczenia

Odpowiedź………………………………………………………………………………………

Grupa …..

Zadania sprawdzane przez harcerzy

Zad. 5                                                                                                                             ……./6

Ułóż w ciągu 5 minut jak najwięcej sześcianów, mając do dyspozycji 6 sztuk łamigłówek Happy Cube.

Liczba ułożonych sześcianów…………………      ………………………………………………

Czytelny podpis osoby nadzorującej zadanie

Grupa …..

Zadania sprawdzane przez harcerzy

Zad. 6                                                                                                                                    …./2

Na ul. Jana Pawła II znajduje się przystanek autobusowy. Sprawdź w zamieszczonym  rozkładzie jazdy najbliższe połącznie dziś do Jarocina. Nie musisz iść na przystanek autobusowy. Jeśli poprosisz harcerzy, to wskażą Ci miejsce, gdzie jest zamieszczone zdjęcie rozkładu jazdy.

Uzupełnij

  1. Data            ……-……-…………

                                        DD – MM – RRRR

  1. Dzień tygodnia …………………………………………………………
  2. Aktualna godzina……………………………………………………….
  3. Godzina odjazdu autobusu do Jarocina…………………………………