W metodzie projektu, Uczeń jest aktywny, jest współtwórcą procesu edukacyjnego. Poznaje wiedzę poprzez współpracę z rówieśnikami, zaś nauczyciel staje się współtowarzyszem, osobą, która wspiera i co najważniejsze nie jest tym jedynym monopolistą wiadomości, jest partnerem w zdobywaniu wiedzy.

 

Małgorzata Żytko – Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 – 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).

Film został zrealizowany na zlecenie Partnerstwa Edukacja na Nowo
Zdjęcia: Kuba Skurski
Montaż: Marek Idzikowski
Opracowanie graficzne: Antek Starzyński
W filmie wykorzystano sonatę D-dur na dwa fortepiany W. A. Mozarta