Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, Lidera projektu, we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji m.in. Fundację Edukacja na NOWO w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację projektu zakończono w 2020 r.

Więcej: https://wsm.warszawa.pl/index.php?option=com_gridbox&view=page&id=21
Cel projektu:
Celem głównym projektu było opracowanie 4 programów kształcenia oraz zrealizowanie w oparciu o nie cyklu 4 działań dydaktycznych dla grupy 100 osób przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we współpracy z partnerami. Szkolenia miały na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół średnich.

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową stanowiło 100 uczniów/uczennic kl. I i II szkół średnich w Polsce w wieku 15 -16 lat. Uczestnicy projektu, rozwijali i doskonalili swoje umiejętności w poniższych obszarach:

FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO, PARTNER PROJEKTU, STWORZYŁA PROGRAM I ZREALIZOWAŁA CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE:

Program szkolenia:

1) Spotkanie I – Rozwijanie kreatywności (4 h) – warsztaty, praca w grupach
a) Nauka rysunku do góry nogami (1h)
b) Nauka tworzenia żywego obrazu – wyobrażenia interaktywne (1h)
c) Metody zakładkowe – obrazkowe, osobiste (1h)
d) Nauka żonglowania (1h)
i) Umiejętność żonglowania – o korzyściach wynikających z tej umiejętności
ii) Etapy w nauce żonglowania
iii) Rozmowa o błędach

2) Spotkanie II – Metody aktywizujące (4h) – warsztaty, praca w grupach
a) Nauka i zasady tworzenia map myśli – wstęp (2h)
i) Omówienie zasad tworzenia map myśli
ii) W powodzi danych- umiejętność selekcjonowania informacji
b) Technika Słów Zastępczych– w nauce języków obcych i słów obcego pochodzenia (1h)
c) Utrwalanie poznanych metod – mapy myśli i nauki żonglowania (1h)

3) Spotkanie III – ADM(3h) – Kompetencje cyfrowe – warsztaty z wykorzystaniem aplikacji mobilnych/ praca indywidualna i praca w
grupach
a) Internet jako źródło wiedzy i niewiedzy – ćwiczenia z wyszukiwania danych
b) Mapy myśli i inne tradycyjne narzędzia online
c) Portale społecznościowe a kreatywne aktywności – nowe przestrzenie tworzenia

4) Spotkanie IV – (4h) – warsztaty, praca w grupach
a) Zasady skutecznego nastolatka – czyli co się w życiu liczy
b) Żonglowanie

5) Spotkanie V – ADM – (3h) – warsztaty z krytycznego myślenia – życie w sieci, praca w grupach/praca w parach
a) Co się w życiu cyfrowym liczy? Netykieta/ślad cyfrowy/ bezpieczeństwo danych
b) Fake news – kto je tworzy/ dla kogo/ jak je rozpoznać? Rozróżnianie opinii od faktów
c) Przemoc w sieci, w tym hejt – rodzaje krytyki, etykietowanie, przestępstwa w sieci

6) Spotkanie VI – ADM – (3h) – warsztaty z wykorzystania otwartych zasobów- kreatywność w sieci, praca w grupach/praca w parach
a) Skąd czerpiemy dane: tekst, muzykę, obraz, film?
b) W jaki sposób udostępniamy swoje utwory, obrazy, zdjęcia? (komu, na jakich zasadach)
c) Przykładowe aplikacje do tworzenia/ platformy do dzielenia się

7) Spotkanie VII– (3h) – warsztaty, praca w grupach
a) Utrwalanie poznanych metod – TSZ
b) Każdy uczy się inaczej – w jaki sposób uczę się najlepiej? / Znaczenie wody w naszym życiu
c) Prezentacja efektów pracy