Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu TOP2 - Kobiety w Edukacji 2017

  *Nastąpiła zmiana w stosunku do roku ubiegłego: TOP3 zastąpił TOP2, gdzie nagradzamy po dwie osoby płci żeńskiej i męskiej.

W konkursie Fundacji Edukacja na NOWO, wyłoniliśmy sylwetki 2 kobiet, których postawy szczególnie doceniamy za: zaangażowanie, kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz orientację na teraźniejszość i przyszłość.
Podziwiamy energię, umiejętność wykorzystywania własnych doświadczeń, siłę napędową pobudzającą do podejmowania konkretnych działań dla integrowania, motywowania, odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów uczniów.

TOP2 – Kobiety w Edukacji 2017 r.

EWA BRODA

Absolwentka nauczania początkowego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z pedagogiki korekcyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalistka w zakresie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Na bazie doświadczeń z pracy w m.in. w MSCDN buduje środowiska nauczycieli w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Uczestniczka, trenerka i propagatorka projektu matematycznego „Gramy w Piktogramy” oraz inicjatorka i koordynatorka wydarzenia „Miński Festiwal Pociąg do Matematyki” ukazującego szeroką ofertę nowoczesnej edukacji matematycznej, w którym wzięło udział ok. 600 uczniów, nauczycieli i rodziców.

Pracowała w zespole badawczym projektu Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco, redagowała publikację „Scenariusze zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej” i „Karty pracy dla klas I-III szkoły podstawowej”. Współpracowała z jednym z wiodących wydawnictw szkolnych opracowując teksty zadań do diagnozy edukacyjnej. Wielokrotnie prezentowała nowatorską metodę nauczania z wykorzystaniem piktogramów prowadząc warsztaty dla nauczycieli m.in. w ramach Pomorskiego Festiwalu Pociąg do Matematyki, Płockiego Zlotu Pasjonatów Matematyki, Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Pasjonatka pracy z małymi dziećmi poszukująca nowych narzędzi i metod nauczania ciekawych dla dzieci i odpowiadających na wyzwania XXI wieku. W swojej pracy wprowadziła klocki LEGO w edukacji matematycznej i przyrodniczej, a podstawy programowania realizuje z wykorzystaniem Ozobotów i Scottie Go. Wypracowała własną koncepcję wykorzystania  technologi w edukacji wczesnoszkolnej, którą z powodzeniem realizuje w swojej klasie. Z dużym zaangażowaniem wspiera młodszych stażem nauczycieli, którzy chcą rozwijać i doskonalić swoje kompetencje zawodowe.

LUDWIKA MICHAŁOWSKA

Absolwentka wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych – Informatyka w procesach edukacyjnych na Politechnice Opolskiej. Pasjonatka pracy z małymi dziećmi, wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego gwarantująca swoim wychowankom edukację na najwyższym poziomie. Ciekawa nowych rozwiązań edukacyjnych, stale poszukująca inspiracji, które natychmiast wdraża u siebie w przedszkolu dopasowując je do potrzeb i możliwości swoich podopiecznych. Ostatnio zafascynowana programowaniem i robotyką z trzylatkami pokazując, że dla jej podopiecznych nie ma rzeczy niemożliwych jeśli się ma odpowiednie podejście do dzieci i umiejętność przyciągnięcia ich uwagi. Wypełniając swą nauczycielską misję chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym. Jest autorką bloga na: www.edukacjananowo.pl

Statuetki laureatów:

Gratulujemy – zespół Rady Fundacji