Image

uważność w edukacji

Uważność w Edukacji. O uczeniu dzieci uwalniania się od stresu
7 lat ago

Uważność w Edukacji. O uczeniu dzieci uwalniania się od stresu

Dramatycznie wzrasta liczba dzieci diagnozowanych z ADHD, depresją, niepokojem, zaburzeniami jedzenia, uzależnieniami czy samo destrukcyjnymi zachowaniami. Wzrasta również poziom okrucieństwa, przemocy i mobbingu w szkole.
Read More