Nowoczesna edukacja przyznaje sztuce bardzo istotną rolę i wyraźne miejsce w trakcie całego procesu kształcenia – począwszy od edukacji przedszkolnej, na klasach maturalnych skończywszy. W praktyce jednak, realizacja programów nauczania i podstaw programowych ma często niewiele wspólnego z istotą edukacji przez sztukę. Wciąż brakuje bowiem nowatorskich działań, które pozwoliłyby raz na zawsze rozprawić się z powszechnym w świadomości rodziców i nauczycieli stereotypem, traktującym zajęcia edukacyjne przez sztukę jako bardziej lub mniej rozbudowaną lekcję plastyki.

Sztuka jest rodzajem medium, z jakim człowiek ma bezpośredni kontakt od najmłodszych lat – na przykład poprzez obserwację kolorów, proces przeżywania zjawisk estetycznych czy świadomość istnienia różnorakich form wykorzystywanych w codziennym życiu. Edukacja poprzez sztukę sprzyja poznawaniu siebie, świata wokół, a także rozwija twórcze myślenie, zdolność wyobraźni, akceptację inności, świadomość tego, że istnieje wiele odpowiedzi na to samo pytanie.

Sztuka jest również znakomitym narzędziem do wspomagania rozwoju poznawczego i kształtowania osobowości najmłodszych.

Idea oraz wartość edukacji poprzez sztukę opiera się na pojęciu interdyscyplinarności – połączeniu percepcji czy też przeżywania estetyki z aktywnością twórczą. Dlatego w przypadku zajęć przedszkolnych i wczesnoszkolnych bardzo wskazane jest wykorzystywanie naturalnej u dzieci ciekawości świata, ich wrażliwości i potencjału. Aby w najlepszy sposób przygotować dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, należy im też pozwolić na działania samodzielne, indywidualne dochodzenia do celu, a tym samym poszerzanie zakresu umiejętności i sprawności niezbędnych do osiągania zadowolenia z wykonanej pracy.

Edukacja przez sztukę musi uwzględniać potrzeby i możliwości cztero-, pięcio- czy sześciolatków, jak również różne tempo ich rozwoju, indywidualne predyspozycje i talenty, które wspólnie realizujemy przede wszystkim przez zabawę. W przypadku dzieci starszych podczas zajęć można uwzględnić metodę projektową, która aktywizuje dzieci, a jednocześnie angażuje emocje i umysł dziecka. Takie zajęcia uczą samodzielności, ale także współpracy z rówieśnikami.

Dobrze zorganizowane zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej powinny składać się z 2 części: rozmowy edukacyjnej i ćwiczeń.

Przy pomocy kilku dzieł sztuki na dany temat i w oparciu o obserwację i rozmowę – uczymy dzieci patrzeć na sztukę i na otaczający nas świat. Jednocześnie przyglądamy się towarzyszącym temu emocjom i skojarzeniom, zachęcając do formułowania wypowiedzi i samodzielnego szukania odpowiedzi na stawiane pytania. Zabawy ruchowe i warsztaty plastyczne, podczas których dzieci same stają się artystami. Malując, rysując, rzeźbiąc – tworzą własne dzieła sztuki. Aktywność plastyczna przynosi dzieciom radość i satysfakcję, uczy także wytrwałości i cierpliwości. Dzieci najpełniej i najlepiej uczą się właśnie wtedy, gdy same są odkrywcami i badaczami.

Edukacja przez sztukę to nie tylko nauka wrażliwości na barwę i kształt czy też kształcenie za pomocą konkretnych środków wyrazu plastycznego jak: linia, faktura, barwa, kompozycja, bryła, światło. To także nauka rozpoznawania, nazywania i interpretowania uczuć, wrażeń, zjawisk, a co za tym idzie – pierwsze próby samodzielnej oceny, poszukiwania sensu w dziele sztuki w oparciu o własne skojarzenia, szacunku do pracy oraz świadomości roli sztuki w życiu człowieka. Podczas zajęć wykorzystujących unikalny język i formułę sztuki, dzieci uczą się i odkrywają świat widziany oczyma artystów, rozwijając tym samym inteligencję i wrażliwość emocjonalną.

LOGO ARTRANSFER
Fundacja Art Transfer realizuje nowatorskie programy edukacji przez sztukę. Działamy w sposób nieszablonowy, udowadniając w ten sposób, że spędzanie czasu w twórczej atmosferze uczy kreatywnego myślenia, pobudza wyobraźnię i pozwala zrozumieć, że sztuka może dawać dużo więcej niż tylko przyjemność z jej podziwiania. Współpracujemy z doświadczonymi edukatorami i trenerami, zajęcia są zatem prowadzone na najwyższym poziomie. Organizujemy spotkania dotyczące różnych zagadnień z zakresu sztuki, działań artystycznych, stylu, percepcji estetycznej. Nasze programy kierujemy do wszystkich grup wiekowych – od maluchów do seniorów. W formie „twórczego spotkania ze sztuką” prowadzimy również profesjonalne szkolenia dla biznesu.