Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wstęp do serii szytych na miarę szkoleń specjalistycznych. Jest to przegląd tych metod oraz narzędzi zarządczych i biznesowych, które mogą wspomaga proces edukacyjny, podnosić efektywność pracy dydaktycznej, ale także współpracy w zespole.

Grupa docelowa

Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych, wykładowcy, studenci kierunków pedagogicznych, instruktorzy, członkowie rad rodziców, liderzy środowisk uczniowskich.

Cele szkolenia

Rozwój umiejętności wykorzystania metod i narzędzi, które mogą wspomagać proces edukacyjny poprzez podniesienie poziomu:

 • odpowiedzialności za własny proces edukacyjny
 • rozumienia i zapamiętywania procesów i treści    
 • atrakcyjności zajęć
 • komunikacji
 • współpracy w zespołach, klasach, radach etc.

Ramowy program szkolenia

 1. Po co i kiedy wykorzystywać poszczególne metody? Wprowadzenie.
 2. Jak pracować różnymi metodami? Przykłady zastosowań praktycznych.
 3. Co można wypracować? Skąd wiadomo, że się udało? Podsumowanie.

Warianty realizacji

5 x 60 min.

Szkolenia prowadzone metodą warsztatową, przy zastosowaniu metod i narzędzi, stanowiących temat spotkania, do wyboru:
Szkolenie nr 1: action learning, coaching, kaizen, TROP
Szkolenie nr 2: gamyfikacja, facylitacja
Szkolenie nr 3: ToM (trinity of management), PM (project management), mindmapping

Wymagania wstępne

Konieczna ciekawość.

 • Polecane szkolenia uzupełniające
  Szkolenia w zakresie komunikacji.
  Szkolenia specjalistyczne dot. poszczególnych metod.

Kontakt

+48 537 987 067, biuro@edukacjananowo.pl, lub Facebook