Opis szkolenia

Po seminarium słuchacze od razu mogą pochwalić się znajomością kilku praktycznych metod pamięciowych, wiedzą jak tworzyć warunki stymulujące skuteczne uczenie się i dysponują podstawami do dalszego pogłębiania wiedzy na temat „Nowoczesne Techniki Uczenia w praktyce”.

Grupa docelowa

Rada pedagogiczna, wszyscy nauczyciele, pedagodzy oraz uczniowie zainteresowani kreatywnym uczeniem się w szkole/domu i wprowadzaniem tej tematyki do szkolnej codzienności, przez m.in. zakładanie i prowadzenie Szkolnych Klubów MemoryLab.

Cele szkolenia

(a) dać podstawy wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej pamięci i uczeniu się inaczej (b) pomóc w tworzeniu warunków zwiększających skuteczność uczenia się (c) na możliwie licznych przykładach i poprzez  stosowne ćwiczenia pokazać, co może pamięć wyćwiczona, (d) podać zakres zastosowań praktycznych metod pamięciowych uczeniu się różnych przedmiotów szkolnych (e) przygotować słuchacza do udziału w seminariach wyższego stopnia

Ramowy program szkolenia

 • Test pamięci (bezstresowy....) – ustalenie tego, gdzie jesteś i na co cię będzie stać. Podstawa dalszych komentarzy i przykład przyszłych zabaw pamięciowych w klasie.
 • Siedem warunków zwiększenia skuteczności uczenia się w dzisiejszym świecie.
 • Główne sekrety Accelerated Learning. Uczenie się jako akt kreacji.
 • Rola wyobraźni i siły skojarzeń w procesach uczenia się – budowa i posługiwanie się „żywym” obrazem.
 • Wybrane zagadnienia i techniki pamięciowe w ujęciu praktycznym: zakładki osobiste, liczbowe, zapamiętywanie ludzi, uczenie się języków obcych…
 • Jak sobie radzić z testami na inteligencję II. generacji.
 • Zadania i zabawy pobudzające synergię obupółkulową.
 • Metody poprawy koncentracji  i zwalczania roztargnienia.
 • Wybrane zagadnienia neurodydaktyki jako program wspomagający.
 • Przykłady tego, co może pamięć wyćwiczona.
 • Specjalny program zabaw ruchowych i ćwiczeń relaksacyjnych.
 • Obszary zastosowań nowoczesnych technik i metod pamięciowych w szkole (m.in. Klub MemoryLab, Memoriady Szkolne i program 200 x 4'), w domu (Domowa Akademia Rodzinna) i w obszarze biznesu. (zarządzanie, marketing i reklama). Dodatkowe ćwiczenia i praktyka.

Warianty realizacji

Seminarium 3-4 godzinne, poszerzone o korespondencję uzupełniającą po seminarium (drogą mejlową).

 

Wyróżniki szkolenia

Szybkość, łatwość i skuteczność przekazu i uczenia się dzięki wykorzystaniu najlepszych wzorów metody Accelerated Learning. Plan Pracy własnej po szkoleniu, umożliwiający utrwalenie i udoskonalenie zdobytej wiedzy i umiejętności na poziomie praktycznym.

Kontakt

+48 537 987 067, biuro@edukacjananowo.pl, lub Facebook