Opis szkolenia

Kurs opracowywania zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych

Grupa docelowa

Rada pedagogiczna, wszyscy nauczyciele i pedagodzy, którzy chcieliby prowadzić przemyślane, metodycznie zaplanowane i skuteczne zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych technologii.

Cele szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności skutecznego planowania zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia. Metodyczne planowanie oraz ewaluacja zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych.

Ramowy program szkolenia

Zajęcia prowadzone metodą warsztatową, w czasie zajęć każda z grup wypracowuje pierwszy scenariusz zajęć z wykorzystaniem nowych technologii.

  1. Rola nowych technologii we współczesnej edukacji
  2. Dlaczego warto stosować nowe technologie na lekcji, w jaki sposób zwiększają one zaangażowanie uczniów oraz efektywność zajęć
  3. Z jakich technologii warto skorzystać (kontekst poziomu edukacyjnego oraz nauczania przedmiotowego)
  4. Przegląd aplikacji mobilnych oraz aplikacji onlinowych
  5. Rola scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych w szkołach
  6. Zasady tworzenie scenariuszy zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem nowych technologii
  7. Zasady ewaluacji zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych

Ramowy program szkolenia może zostać zmodyfikowany stosownie do indywidualnych potrzeb szkoły.

Warianty realizacji

1 dzień szkoleniowy - 8 godzin / max 15 osób

 

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych wobec uczestników. 

Polecane szkolenia uzupełniające

Obecnie brak informacji.