SZKOŁA TO MY. ZMIENIAMY SIĘ - to projekt koordynowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Partnerstwo i Fundacja Edukacja na NOWO. Ma na celu wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dokonywaniu zmian w edukacji na miarę potrzeb rozwojowych naszych dzieci i ich rodzin oraz adekwatnych do wyzwań cywilizacyjnych XXI w.

Punkt wyjścia stanowi analiza modelu relacji nauczyciele-uczniowie-rodzice-środowisko lokalne w kierunku określenia zakresu autonomii i współpracy tych podmiotów w podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania. W efekcie diagnozy powstaną projekty zmian w edukacji, dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły.

Cel główny: podniesienie atrakcyjności szkoły dla lokalnej społeczności, czyli:

  • podniesienie wyników nauczania w szkole,
  • podniesienie jakości funkcjonowania szkoły jako miejsca nauki/miejsca pracy/lokalnej placówki publicznej,
  • uatrakcyjnienie programu oferowanego przez szkołę, poprzez wdrożenie programu, ukierunkowanego na uruchomienie klas dwujęzycznych, wdrożenie programu podnoszącego kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z TIK oraz z dostępnych zasobów edukacyjnych w sieci etc.

Uczestnicy projektu: całe środowisko szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli, uczniów i ich rodziców, oraz kadry zarządzającej.

Kadra projektu to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, eksperci Fundacji Edukacja na NOWO oraz praktycy

  • prof. Małgorzata Żytko - specjalista od kształcenia nauczycieli, pracy metodą projektu i innych obszarów
  • prof. Marlena Plebańska - międzynarodowy trener ICT, specjalistka od e-learningu, blended learningu i TIK w szkole
  • Justyna Józefowicz coach, trener biznesu, autor programu STYKI® – narzędzia biznesu w edukacji
  • Elżbieta Piotrowska - Gromniak specjalistka od budowania partnerstw edukacyjnych i współpracy z rodzicami
  • Joanna Kołakowska - ekspert ds dwujęzyczności z Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Lang LTC
Aby przystąpić do projektu lub uzyskać szczegółowe informacje prosimy o  kontakt: szkolatomy@edukacjananowo.pl

PARTNERZY