Zapytacie, jak to możliwe, aby uczyć się w Szkole, która ma ponad osiemset lat…? Czy to możliwe, aby tak stare mury wciąż mogły „opiekować” się uczęszczającą do Małachowianki młodzieżą…? Otóż tak.

Jej korzenie sięgają 1180 roku, kiedy w Płocku powstała szkoła przy kolegiacie św. Michała. Obecnie działa pod nazwą „Liceum ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego”, jej popularna nazwa to Małachowianka.

Film został zrealizowany na zlecenie Partnerstwa Edukacja na Nowo
Montaż: Marek Idzikowski