Marek Szurawski o zamienianiu informacji na obrazy, wyobraźni, poznawaniu własnych strategii uczenia się, koncentracji i nawykach.