Tekst ten jest dla nauczycieli (rodziców), ale nie jest gotowym materiałem na lekcję. Jest tylko szkicem, podpowiedzią, jak można uczyć matematyki nieco inaczej. Inaczej niż jak? Niż w tradycyjny, podręcznikowy sposób. Jakie pytania zadać dzieciom, żeby w otaczającym świecie zobaczyły matematykę. Może dzięki temu nie będą tak często pytały na lekcji „po co mi to?”, „do czego mi się to przyda?”.

Najważniejszy kąt w historii ludzkości.

Najpierw ćwiczenie ze spostrzegawczości. Wyjrzyj przez okno. Gdzie widzisz kąty proste? Na pewno jest ich dużo. A dlaczego prosiłem, żebyś wyjrzał albo wyjrzała przez okno? Na pewno domyślisz się, dlaczego: w domu jest bardzo dużo kątów prostych, prawda? Czy wiesz, dlaczego drzewa rosną prosto do góry (choć bywają przecież i pokrzywione) ? Tak to urządziła przyroda. Do góry, do słońca.
Można powiedzieć, że kąt prosty to ten między pionem i poziomem. Poziom to linia horyzontu, to płaszczyzna spokojnej wody, pion to kierunek w którym rosną drzewa, w którym spadają kamienie. Kąt prosty jest „jakiś równy”, prawda? Tak go widzimy, to dla nas naturalne.

A teraz trochę prostej gimnastyki. Wstań, wyprostuj się. Zrób trzy kroki przed siebie. Energicznie, ale równo. Żołnierze zaczynają marsz z lewej nogi, zrób tak i ty. Teraz w prawo zwrot. To znaczy: obróć się w prawo pod kątem prostym. Zrób trzy kroki. Obróć się, znów w prawo pod kątem prostym. Jeszcze raz to samo i po raz czwarty to samo. Cztery kąty proste, a za każdym razem po trzy kroki. Zbudowałeś kwadrat (rys. 2). A przy okazji przypomnij sobie, jak rysujemy mapy. Która strzałka pokazuje północ, południe, wschód, zachód?

Zadanie 1. Międzynarodowe oznaczenia stron świata to N (północ), E (wschód), S (południe), W (zachód). Spójrz na rysunek 3. Czerwona strzałka na nim to N, niebieska to E. Na ile sposobów możesz dojechać od startu do mety? Co to może być N2 itd? Czym jest (NE)2 ? Czy jest to ta sama droga, co N2E2 ? Narysuj obie. Zakoduj wszystkie możliwości dojazdu od startu do mety. Jak sądzisz, czy wszystkie są tak samo długie? A czy wszystkie są tak samo szybkie? Pamiętaj, że na każdym zakręcie trzeba zwolnić!

Zadanie 2. Pamiętasz już, że N, S, E, W to północ, południe, wschód i zachód. Na kratkowanym papierze N to strzałka w górę, S – w dół, E – w lewo, W – w prawo. Narysuj WS2E , S2, S2E, N2ESW, WSESW, S2EN2 . Jakie litery przypominają ci te rysunki?
Zadanie 3. Na kratkowanym papierze narysuj strzałkę wskazującą kierunek „północny wschód”. Dorysuj do niej trzy inne, pod kątami prostymi. Nazwij kierunki, które pokazują te strzałki.

Zadanie 4. Wyścig kolarski odbywał się na trasie zamkniętej jak na rysunku 5. Nazwij kierunki, w jakich biegły odcinki trasy. Ile razy kolarze skręcali w lewo, a ile w prawo?

Część 2 rozmowy już za tydzień.