Edukacja na NOWO to konsorcjum składające się z partnerów o różnorodnych kompetencjach i profilach działalności

Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, przygotowanego do dynamicznie zmieniających się warunków życia, otwartego na nieznane w pełni wyzwania cywilizacyjne przyszłości i mającego ciągły dostęp do informacji wymaga nowoczesnej edukacji na miarę XXI wieku. Współczesna wiedza psychologiczna, pedagogiczna czy neurobiologiczna wskazuje kierunki niezbędnych zmian w sposobach kształcenia dzieci i młodzieży oraz skłania do refleksji, że szkołę trzeba wymyślić na nowo.

Powołanie konsorcjum składającego się z partnerów o tak różnorodnych kompetencjach i profilach działalności pozwoli na wszechstronną analizę wyzwania, jakim jest zmiana modelu edukacji i ukształtowanie nowatorskiego modelu w oparciu o różnorodne czynniki, takie jak analiza tendencji rozwojowych branży informatycznej i technologii, które mogą okazać się najbardziej odpowiadającymi potrzebom nowej edukacji, wieloczynnikowe modele i nowatorskie teorie psychologiczne, pedagogiczne i neurobiologiczne, niezbędne kompetencje nauczyciela w ocenie rodzica czy różnorodne teorie motywacji i nowe metody nauczania. Ponadto, pozwoli na zdobycie ekspertyzy z zakresu kreowania otwartych zasobów cyfrowych.

W ramach partnerstwa Edukacja na NOWO:

 1. Budujemy politykę jakości kształcenia nauczycieli w zakresie e- edukacji.
 2. Statutowo działamy na rzecz cyfryzacji polskich szkół oraz dostępu do Internetu. Wspólnie z instytucjami edukacyjnymi budujemy strategie cyfryzacji: szkoły, uczelnie, NGO-sy.
 3. Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe w zakresie e-edukacji w trzech trybach:
  → badania indywidualne Fundacji
  → badania we współpracy z biznesem, lub prowadzone na zlecenie biznesu np. koncepcje testy produktów, opracowywanie know-how
  → badania we współpracy lub na zlecenie jednostek samorządowych
 4. Szkolimy w zakresie szeroko pojętych e-kompetencji, szczególnie: e-nauczyciel, e- redaktor, wdrażanie technologii mobilnych, tabletów, oprogramowania, aplikacji.
 5. W centrum stawiamy ucznia i pracujemy na rzecz zmiany postrzegania szkoły i edukacji.
 6. Postrzegamy szkołę jako środowisko edukacyjne w którym na rzecz jakości edukacji współpracują uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz kadra zarządzająca.
 7. Rozumiemy  współczesnego ucznia, jego sposób postrzegania świata, różnorodne style uczenia się, komunikację, wartości, a także kompetencje zwłaszcza społeczne, które zdecydują w przyszłości o jego sukcesie zawodowym. Realizujemy programy rozwojowe, które odpowiadają wymienionym potrzebom.
 8. Realizujemy projekty łączące edukację tradycyjną z elektroniczną.
 9. Organizujemy konferencje, warsztaty, wydarzenia edukacyjne, odpowiadające potrzebom współczesnego ucznia.
 10. Kształtujemy nowe trendy edukacyjne.
 11. Przenosimy na nasz grunt światowe rozwiązania w zakresie e-edukacji.