Wsparcie technologiczne dla uczelni wyższych i placówek badawczych

4 kwietnia 2017 r, Warszawa

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

Nowe technologie są wciąż wyzwaniem dla polskich Uczelni, zarówno prywatnych i państwowych. Pamiętajmy, że korzystanie z najnowszych osiągnięć informatyki, to nie tylko szansa dla samej uczelni i poprawienia jej efektywności,to także lepsza komunikacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, oszczędność czasu dla pracowników, a także rozwój, pozwalający na umocnienie się w rankingach najlepszych uczelni.

Patronat honorowy nad konferencją objęło:
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Partner konferencji:
Tecna Sp. z o.o.

Partner merytoryczny:
Uniwersytet Łódzki

W programie m.in.:
,,E-learning na polskich uczelniach – szansa i wyzwanie’’
Agnieszka Wierzbicka
– adiunkt i członek Uczelnianego Zespołu ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ/Uniwersytet Łódzki

Wystąpienie będzie próbą odpowiedzi na pytania istotne dla władz/jednostek, które wdrażają lub mają wdrożone rozwiązania e-learningowe w uczelni: po co i jak wprowadzać e-learning na uczelni? Co zyskamy? Jak rozwijać zdalne kształcenie? Czy zawsze się to opłaca? Jakie korzyści możemy uzyskać? Jakie trudności napotkamy? Jak zminimalizować straty? Czego możemy oczekiwać w dłuższej perspektywie? Jakie wyzwania przed nami stoją?

,,Niekończąca się historia – wdrażanie kupionych lub tworzonych samodzielnie systemów informatycznych na uczelniach’’
Paweł Picewicz
– Kierownik Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ERP, system dziekanatowy, ewaluacja dorobku naukowego, obieg dokumentów, eksport danych do PolOnu, rozliczanie kosztów projektów… to tylko najważniejsze przykłady systemów występujących na uczelniach. Wdrażanie i późniejsze wsparcie przyprawia o niekończący się ból głowy. Na prezentacji spróbuję przedstawić kilka sposobów, jak ten ból złagodzić.

,,Archiwum Prac Dyplomowych a Repozytorium prac dyplomowych na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego’’
Krzysztof Pilecki
– Dyrektor Archiwum, Uniwersytet Warszawski

APD a Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Funkcjonalność APD. Przebieg procesu archiwizacji pracy dyplomowej w APD, Przebieg procesu archiwizacji pracy doktorskiej w APD, Zasady korzystania z APD, Repozytorium Prac Dyplomowych – funkcjonalność i zasady korzystania, Planowana rozbudowa modułu APD.

,,Rola systemów repetytoryjnych i systemów typu CRIS w pełnieniu misji uczelni wyższych’’
prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Politechnika Warszawska)

,,Systemy informatyczne sprzymierzeńcem komunikacji formalnej i nieformalnej studenta z e-uczelnią’’
Wiesław Przybyła
– Pełnomocnik Rektora ds. studiów zdalnych, Polski Uniwersytet Wirtualny
Lidia Mirowska – Koordynator ds. jakości studiów zdalnych, Polski Uniwersytet Wirtualny

,,Jak uczelnia powinna używać technologii aby nie szkodziła’’
Rafał Kamiński –
Założyciel INNOVELTY

Tomasz Piontek – Uczelniane Centrum Informatyczne Pracownia Komputeryzacji Administracji Uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

Do udziału w konferencji zapraszamy:

– władze publicznych i niepublicznych szkół wyższych;
– władze uniwersytetów, uczelni technicznych i zawodowych, ekonomicznych,artystycznych,medycznych     rolniczych i przyrodniczych;
– rektorów, kanclerzy, dziekanów;
– dyrektorów/kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa;
– dyrektorów/kierowników działów kadrowych, dziekanatów, centrów informatyki;
– przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych.

>>REJESTRACJA<<

Zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Zając
Koordynator Projektu
tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl