Fot. 1. Dziewiąta liczba trójkątna, T9, jest równa 45.