Celem raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty, z uwzględnieniem czterech wymiarów

  • ekonomicznego
  • prawnego
  • infrastrukturalnego
  • i związanego z systemem nauczania

W raporcie przedstawiono również rekomendacje – w podziale na powyższe obszary – wskazujące możliwe kierunki zmian, które powinny nadać wyższy priorytet otwartości w edukacji.

Autorzy: Aleksander Tarkowski, Marlena Plebańska, Anna Stokowska, Kamil Śliwowski

POBIERZ RAPORT Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju

cc_logo_cmyk_pozytyw_pion

Działania analityczne i raport powstały w ramach projektu “Równość w edukacji”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Centrum Cyfrowe – czytaj więcej