Warsztat 1: Uczucia – z cyklu „Jak artyści widzą świat”
Temat główny: sztuka i emocje

Jest to flagowy projekt Fundacji Art Transfer, wielotorowo wprowadzający dzieci w świat sztuki i pojęć związanych ze sztuką; projekt, który uczy cieszyć się sztuką. Pełny cykl obejmuje 11 spotkań poświęconych różnym aspektom życia codziennego, przedstawionym przez artystów malarzy i rzeźbiarzy na przestrzeni kilku wieków. Obejmuje on tematy dzieciom bliskie, znane, takie jak rodzina, zwierzęta, pogoda i inne.

Podczas warsztatu nauczymy się, jak wspólnie z dziećmi rozpoznawać i nazwać uczucia przedstawione na obrazach i rzeźbach. Spróbujemy też wczuć się w emocje towarzyszące bohaterom obrazów.

Zajęcia łączą dwa istotne elementy procesu uczestnictwa w sztuce – emocje związane z odbiorem dzieła oraz konkretne działania plastyczne. Cele zająć odwołują się do podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz edukacji plastycznej w klasach I-III szkoły podstawowej, wprowadzając dziecko w świat wartości estetycznych i rozwijając wypowiadanie się poprzez konkretne formy sztuk plastycznych. Ponadto zajęcia te wspierają naturalną ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci, które są doskonałą podbudową dla różnorodnych wymagań edukacyjnych w kolejnych etapach edukacyjnych. Działania twórcze czy też posługiwanie się wybranymi środkami wyrazu plastycznego – motywują dzieci bezpośrednio do uczestniczenia w sztuce, a co za tym idzie (pośrednio) do kształtowania postawy uczestnictwa w kulturze jako odbiorca. Poprzez nawiązanie do konkretnych przykładów malarskich, dzieci uczą się przedstawiać sceny i sytuacje (realne i fantastyczne), które mogą być inspirowane wyobraźnią, ale też na podstawie własnych przeżyć, obserwacji i doświadczeń.

Warsztat 2: Wiosenne porządki z polską sztuką ludową – z cyklu „Warsztaty okolicznościowe i świąteczne”
Temat główny: sztuka i kultura ludowa

Na pełny cykl warsztatów składa się z 6 spotkań, które obejmują tematykę związaną z obchodzeniem świąt w Polsce i na świecie. Cykl poszerza wiedzę o zwyczajach i symbolach  związanych ze świętami Bożego Narodzenia,  Wielkanocy, Nocy Świętojańskiej o karnawałowe zwyczaje weneckie i różnorodność masek z całego świata. W tym cyklu sięgamy również do źródeł sztuki, jakim jest szeroko rozumiana sztuka ludowa, ze swoimi strojami, rękodziełem, zwyczajami. W czasie warsztatu zastanowimy się, czym dla dziecka może być sztuka ludowa i jak przybliżyć dziecku elementy folkloru polskiego.

Zajęcia odpowiadają na potrzebę budowania systemu wartości – przy jednoczesnym zachowaniu warunków wspólnej zabawy, a także kształtują poczucie przynależności społecznej i kulturowej (a nawet patriotycznej), które ujęte są w podstawach programowych wychowania przedszkolnego oraz edukacji plastycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Dlatego też zajęcia zbudowane są na podstawie zintegrowanych elementów edukacji plastycznej oraz społecznej. Poprzez udział w zajęciach dziecko nabywa wiedzę na temat tradycji i obrzędów ludowych swojego oraz innych regionów, dzięki czemu dziecko potrafi tworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka. Przedmioty te można później wykorzystać jako rekwizyty np. w formach teatralnych czy scenograficznych. Mogą też one służyć jako formy użytkowe na potrzeby grupy lub jako upominki, co pozwala na kształtowanie własnego wizerunku w otoczeniu oraz jest wstępem do upowszechniania kultury we własnym środowisku lokalnym i szkolnym. Udział w zajęciach pozwala na poznanie właściwości materiałów (papierniczych, tekstylnych, metalowych, plastikowych). Ponadto dziecko potrafi zdefiniować zawód twórcy ludowego i nazywa wytwory sztuki ludowej.

Warsztat 3: Rzeźba czy instalacja? – z cyklu „Elementarz sztuki współczesnej”
Temat główny: różnorodne formy plastyczne

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, prezentujących najważniejsze zagadnienia ze sztuki współczesnej. Pomaga zrozumieć działania artystów, z którymi dzieci stykają się na co dzień w przestrzeni miejskiej.  W czasie warsztatu przyjrzymy się, jak pokazać dzieciom różnice między rzeźbą a instalacją, poznamy też sposoby, jak wykorzystywać w sztuce już istniejące przedmioty.
Program zajęć wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwijają umiejętności wypowiadania się poprzez formy i elementy plastyczne. Cele zająć odwołują się do podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz edukacji plastycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Dzięki temu dziecko potrafi wyrażać własne myśli i uczucia w różnorodnych przekazach plastycznych za pomocą elementarnych środków wyrazu (barwa, faktura, kształt) i w postaci prostych kompozycji. Ponadto zajęcia ćwiczą umiejętność zachowywania proporcji postaci, przedmiotów, obiektów, dostrzegania różnic między płaską formą, rysunkiem a rzeźbą, a także właściwości materiałów, narzędzi i technik plastycznych. Uczestnicząc w tym cyklu zajęć, dziecko uczy się – oprócz poznania zasad i techniki np. kolażu czy asamblażu –posługiwania plamą jako środkiem wypowiedzi artystycznej; potrafi także przedstawić środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny.

Warsztat 4: Przygoda z architekturą – z cyklu „Miasto przyszłości”
Temat główny: architektura i bryła

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, wprowadzających dzieci w tematykę związaną z architekturą dawną i współczesną. Na warsztatach nauczymy się patrzeć wraz z dzieckiem na związki między kształtami budynków a ich funkcją. Zastanowimy się, dlaczego w miastach zakłada się parki i ogrody oraz jak powinien wyglądać plac zabaw dla dzieci i jak kiedyś wyglądały pokoje mieszkańców miast. W czasie warsztatu dowiemy się, jak sto lat temu nasi dziadkowie wyobrażali sobie miasta przyszłości i jak wyobrażają sobie miasta przyszłości dzisiejsi architekci. Podejmiemy też próbę zrozumienia sztuki przestrzennej.
Udział w zajęciach pozwala dziecku na nabycie konkretnych umiejętności, ujętych w podstawach programowych wychowania przedszkolnego oraz edukacji plastycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia wspierają motywację dziecka do zainteresowania się architekturą w ujęciu nie tylko klasycznym, ale też architekturą zieleni czy wnętrz. Uczestnicząc w zajęciach, dziecko ma możliwość koncepcyjnej wypowiedzi artystycznej – realizując proste projekty koncepcyjne, posługuje się wybranymi środkami wyrazu artystycznego oraz odwołuje się do własnych emocji i estetyki. Ponadto, rozpoznając wybrane dziedziny sztuki, dziecko potrafi wypowiadać się na ich temat. Potrafi także zaprezentować swoje przemyślenia i pomysły w sposób zrozumiały dla innych. Dziecko podczas zajęć przejawia w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranymi zabytkami architektonicznymi, dzięki czemu rozumie znaczenie zabytku architektonicznego. Rozróżnia też cechy kompozycji na płaszczyźnie i w  przestrzeni. Zajęcia kształtują i pobudzają możliwości intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Jednocześnie  zajęcia rozwijają naturalną ciekawość na temat świata społecznego i technicznego.