Programujemy czy czarujemy? Gdzie jest matematyka?

W Styczniu rozmawialiśmy na tematy poświęcone naszym najbliższym, najcierpliwszym i zawsze chętnym do zabawy z wnukami: Babciom i Dziadkom. „Chrząszcze” cierpliwie i bardzo pracowicie spędziły ten miesiąc. Poniżej kilka działań pokazujących, że matematyka jest wszędzie.

 1. Opowiastka matematyczna – „Kwiaty dla nich”
  Maleńkie „Chrząszcze” w swych magicznych czapeczkach zaczęły przygotowania do przyjęcia w swojej sali najdostojniejszych gości – Babci i Dziadka. Podczas opowiastki matematycznej sprawnie liczyły stoliki i układały na nich dekorację na stoliki. Dzielnie przeliczały serwetki, układały liczmany i cyfry. Przygotowywały wazoniki nasypując do nich ziarenka, a następnie podzieliły bukiet kwiatów na pary i powkładały je do wazoników. Mimo śniegu za oknem w naszej sali naprawdę zapachniało Wiosną.PIERWSZE_oTRZECIE_o
 2. Czarujemy kwiaty dla Babci Stasi!
  Przyszła pora na zabawy na macie, które „Chrząszcze” uwielbiają! Zainicjowałam temat zabawy krótkim wierszykiem:

  Wyczaruję dla babuni

  Piękne kwiaty z tych kwadratów.

  Babciu droga Babciu, to wszystko dla Ciebie.

  Babciu droga Babciu, bardzo kocham Ciebie.

  Kiedy padło pytanie, co wnuki wyczarowały w wierszu dla Babci od razu maluszki wykrzyczały: KWIATY. No tak kwiaty, ale jak i z czego?

  Po powtórzeniu wierszyka już wszyscy wiedzieliśmy, że musimy je ułożyć z kwadratów. I zaczęliśmy zabawę. Wspólnie ułożyliśmy z zielonych kwadratów dwie linie – jedną dłuższą, drugą krótszą. Nastąpiło porównywanie długości – próbowaliśmy policzyć o ile kwadratów jest dłuższa, o ile krótsza jedna od drugiej. Następnie według instrukcji słownej podawanej przeze mnie maluszki tworzyły skrypty, czyli czarowały piękne kwiaty dla Babci Stasi.

  PIĄTESZÓSTE

 3. Naprawiamy auto Dziadka Franka!
  W kolejnych dniach „Chrząszcze” pomagały Dziadkowi Frankowi naprawić auto, gdyż chciał on wyruszyć na wycieczkę z dwoma kotami – Werą i Wiktorem. Podczas zabawy dzieci budowały elementy auta – koła – według wcześniej podanego kodu, a następnie dostały specjalne zadanie związane z wykorzystaniem osi symetrii, które polegało na zaufaniu swojej intuicji i ułożeniu auta według odbicia w lustrze.OSMEDZIEWIATEZadania były bardzo trudne, a  zarazem odważne i mądre. „Chrząszcze” poradziły sobie z nimi doskonale i w mistrzowski sposób zrealizowały cel główny zajęć: „Wprowadzenie podstawowych zasad tworzenia skryptu podczas zabaw offline na macie edukacyjnej, kształcenie orientacji kierunkowej, ćwiczenie współdziałania w zespole”. Scenariusz – AUTO 2017

Czego nauczyliśmy się podczas matematycznego czarowania?

 • Liczenia przedmiotów w naturalnych sytuacjach,
 • Grupowania przedmiotów do przeliczania – ustawianie w rzędzie,
 • Wzrokowego określania liczebności przedmiotów stosując określenia dużo, mało,
 • Porównywania długości dwóch linii,
 • Dopasowywania liczmanów z odpowiednią liczby kropek do graficznego obrazu liczby,
 • Doskonalenia rozróżniania klocków ruchu oznaczających kierunek i poruszanie się według ułożonego kodu – rozpoznawanie obrazu graficznego strzałek: prosto, w lewo, w prawo, podskok,
 • Współdziałania i współpracy podczas zajęć.
 • Eksponowanie zdobytej wiedzy podczas zabawy.

 

Łatwo można zauważyć, że treści matematyczne znalazły się w każdym proponowanym działaniu, dlatego śmiało można stwierdzić, że: MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE!

Wszystkim działaniom towarzyszyła wspaniała zabawa, radość, uśmiech, zadowolenie i ogromna satysfakcja. Wspólne zabawy, podczas których wykorzystujemy nabytą wiedzę w działaniu, pozwalają nam uczyć się i zdobywać nowe umiejętności jakby „bez nauki”.

Ludwika Michałowska (P-56 Wrocław – Grupa „Chrząszcze”)