Newton był nie tylko największym badaczem, ale i najbardziej fortunnym, bo tylko jeden człowiek może po raz pierwszy odkryć tajemnice Wszechświata.

Motyw nieskończonego morza, nad którego brzegiem stoimy zachwyceni, ale i zasmuceni własną małością, występujący w takim topologicznym dowodzie nieskończoności zbioru liczb pierwszych, był od czasów starożytnych wykorzystywany przy wielu okazjach. Święty Augustyn na pewno nie był pierwszym, który zadumał się, gdy zobaczył chłopca próbującego wyczerpać wodę z oceanu
muszelką — być może tylko pierwszym, który to opisał.

Do podobnego motywu nawiązuje na przykład William Blake (1757–1827), angielski malarz i poeta przełomu XVIII i XIX wieku w obrazie „Newton”. Za skałą, na której siedzi pochylony Newton, szumi morze. Newton trzyma w lewej ręce cyrkiel. Dlaczego w lewej? Może dlatego, że też w lewej ręce trzyma podobny cyrkiel Stwórca w akcie tworzenia? Na innym bowiem obrazie William Blake przedstawił stworzenie świata. Stwórcą jest gniewny, potężny Urizen. Niekiedy mówi się o nim jako o „złym duchu”; w niektórych opisach figuruje błędnie jako Bóg (np. w podpisie pod kopią obrazu w galerii Porczyńskich).

Ćwiczenie 16.1.

Obejrzyj te dwa obrazy w Internecie. Możesz szukać w wyszukiwarce Google. Znajduje się je łatwo!
Nature and nature’s work lay hid in night.
God said “Let Newton be“ and there was light.
Przyrody wszelkie dzieło w pomroce leżało.
Bóg rzekł: „Niech będzie Newton!” i jasno się stało!
Aleksander Pope
przekł. Julian Tuwim

Newton był nie tylko największym badaczem, ale i najbardziej
fortunnym, bo tylko jeden człowiek może po raz pierwszy
odkryć tajemnice Wszechświata.
Joseph Louis de Lagrange

Napis na nagrobku Newtona głosi: „Tu spoczywa Sir Isaac Newton, szlachcic, który prawie boskim obdarzony rozumem pierwszy zobaczył w blasku pochodni matematyki ruch planet, drogi komet i przypływy oceanu. Zbadał różnice pomiędzy promieniami świetlnymi i ukazujące się przy tym różne właściwości barw, czego wcześniej nikt nie przypuszczał. Pilny, mądry, dokładny interpretator przyrody, starożytności i Pisma Świętego. Stwierdził swoją filozofią wielkość Boga Wszechmogącego, a charakterem wyrażał prostotę ewangeliczną. Niech śmiertelni cieszą się, że istniała tak wielka ozdoba rodu ludzkiego. Urodził się 25 grudnia 1642 roku. Umarł 20 marca 1727 roku.”

237