Model Nowoczesnej Szkoły 2018
„Budujemy koalicję na rzecz
uczenia się”

 

III Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół,
Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty

8 i 9 Czerwca

 

Konferencja objęta patronatem honorowym Fundacji Edukacja na NOWO

 

Tegoroczne spotkania w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca odbędą się pod hasłem „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”.

„Zbudujmy w Polsce koalicję na rzecz Uczenia się. Nowe technologie są realną szansą na poprawę jakości edukacji poprzez umiejętne ich zastosowanie. Jednak ok 70% polskich szkół, które wdrożyły powszechnie komputery do swoich placówek nadal stosują model transmisyjnego, podawczego nauczania. Powołując się na najnowsze badania przeprowadzone w kraju oraz raport Banku Światowego wskażemy, iż właściwym kierunkiem do umiejętnego zastosowania technologii w szkole jest przesunięcie nacisku z podawczego Nauczania na interakcyjne Uczenie się”.

Tomasz Łukawski-dyrektor szkoły

Podczas konferencji odbędą się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje i dyskusje, jak również warsztaty oraz targi.

Tematykę rozłożyliśmy na trzy główne bloki dyskusyjno – prezentacyjne:

  • Twórcze programowanie w szkole;
  • „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” szansą i nowym kierunkiem rozwoju szkół;
  • „Aktywna Tablica” portalem do interaktywnego uczenia się.

Nie zapomnieliśmy o integracji uczestników konferencji i umożliwieniu wieczornego wspólnego spędzenia czasu w miłej i sympatycznej atmosferze przy grillu w pobliskim ośrodku wypoczynkowym „Złote Brzozy”.

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem TIK, jak również innych osób zaangażowanych w proces cyfryzacji.

Informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Organizatorzy konferencji:

Tomasz Łukawski Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Małego Powstańca w Ząbkach

Iwona Pańta
dyrektor  konferencji