Marzec miesiącem matematyki

W lutym podczas Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w Poznaniu, prowadziłam warsztaty „Projekty matematyczne w szkole podstawowej”. Omawiałam wówczas m. in. realizowany na terenie naszej szkoły projekt eTwinning „Matematyka i my”. Otrzymał on Krajową Odznakę Jakości. Jest ona przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning. Takie wyróżnienie jest to dla nauczyciela dowodem na uznanie jego pracy, dla uczniów zaś zwiększa motywację do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania
i dążenia do wysokiej jakości w metodyce nauczania. Po tym wydarzeniu zrodził się kolejny pomysł Powstał wtedy pomysł, aby wspólnie zrealizować projekt eTwinning „Marzec miesiącem matematyki”, który jest realizowany przez nauczycieli matematyki z Polski, Ukrainy i Turcji. Z mojej szkoły dołączyła koleżanka, która uczy języka angielskiego. Dzięki niej mamy ułatwioną komunikację z partnerami z innych krajów. Ponadto udało się nam zorganizować Konkurs Matematyczno-Językowy. Chcieliśmy zainteresować uczniów matematyką poprzez  przeprowadzenie doświadczeń, konkursów, korzystanie z narzędzi TIK podczas zajęć. Wspólnie stworzyliśmy listę pomysłów. Niektóre zamieściliśmy na Padlecie. Wymienialiśmy się doświadczeniami dotyczącymi liczby Pi i Święta Matematyki. Nasze działania zaprezentowaliśmy w formie relacji fotograficznej lub krótkich filmików.

Piramida Sierpińskiego

Uczniowie z klas piątych na zajęciach kółka matematycznego budowali Piramidę Sierpińskiego. Nazwa piramidy pochodzi od wybitnego matematyka. Podczas jej budowy utrwalano pojęcia matematyczne oraz kształtowano wyobraźnię przestrzenną. Piramidę można było podziwiać na holu obok sali gimnastycznej. Była ona prezentowana podczas „Drzwi otwartych” oraz „Międzyszkolnego Święta Matematyki”.

Ogólnopolski Dzień Matematyki

Nasza szkoła została zgłoszona do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Matematyki.
Podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych korzystano z udostępnionych materiałów (w postaci prezentacji Microsoft Power Point) przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Odbył się Turniej Matematyczny „Matematyka od kuchni” (więcej szczegółów  http://www.dzienmatematyki.pl/). Uczniowie obejrzeli również film przygotowany przez GWO. Wyznaczali liczbę Pi, wykonując doświadczenia z garnkami, puszkami czy pokrywkami. Udział w grach i zabawach matematycznych miał pokazać uczniom inne ciekawe oblicze matematyki.

Pierwszy Dzień Wiosny – Matematyka z TIK-iem

Dzięki temu, że od trzech lat realizuję na terenie szkoły projekty, które są prowadzone
w ramach programu grantowego mPotęga, mam spore zaplecze gier oraz kilka tabletów.  Oprócz grantów można uzyskać dotację na projekty matematyczne (więcej informacji https://www.mbank.pl/mfundacja/mpotega/program/). Uczniowie bardzo chętnie korzystają z różnych stron internetowych tj. Matematyka Innego Wymiaru, Matematyczne Zoo. Z okazji Dnia Wiosny na terenie naszej szkoły oprócz pokazu talentów zaplanowano lekcje z TIK-iem. Na matematyce uczniowie powtarzali rachunek pamięciowy, korzystając z  aplikacji Math Duel. Rozwiązywali quizy, korzystając z Quizziz czy Kahoot. Ja osobiście wolę używać Quizziz. W tej aplikacji zadania dobierane są w sposób losowy. Każda drużyna rozwiązuje te same zadania, ale w innej kolejności. Dużo emocji wzbudziło rozwiązywanie interaktywnych zadań na Matlandii. Poprawność rozwiązania zadań powtórzeniowych sprawdzano poprzez kody Plickers. Do burzy mózgu wykorzystano Mentimeter. W swojej pracy wykorzystuję różne narzędzia TIK, które znam dzięki udziałowi w kursach internetowych realizowanych na portalu eTwinning.

Linki do quizów:

Liczby całkowite – https://quizizz.com/admin/quiz/5552655105e4a1f4062316a4

Ułamki dziesiętne – https://quizizz.com/admin/quiz/554fa16805e4a1f4061c662a

Potęgi – https://quizizz.com/admin/quiz/5ab011be6cc5c500193d307e

Międzyszkolne Święto Matematyki

Tradycją naszej szkoły są organizowane w marcu Międzyszkolne Święta Matematyki.  Uczniowie w tym roku rozwiązywali łamigłówki matematyczne „Czarna owca”, „Intruz”
i „Skojarzenia”. Zostały one przygotowane przez nauczycieli matematyki.
W naszej szkole łączymy matematykę ze sportem. Nauczyciel wychowania fizycznego przygotował dla uczniów nietypową grę w „Kółko i krzyżyk”. Było bieganie i szybkie podejmowanie decyzji. Staramy się pozyskać sponsorów, aby nagrodzić zwycięskie drużyny.  Otrzymujemy dofinansowanie na konkursy od władz miasta. W tym roku nasza szkoła została objęta patronatem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki temu otrzymaliśmy pomoc w postaci nagród dla uczniów naszej szkoły, którzy brali udział
w różnych konkursach. Część z nich została wykorzystana podczas święta matematyki, pozostałe jako nagrody w konkursie plastycznym „Matematyka jest wszędzie” oraz
w Konkursie Matematyczno-Językowym. Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne dotyczące kolejności wykonywania działań, a następnie zapisywali wyniki w języku angielskim.

Konkurs plastyczny – link

https://animoto.com/play/g5C8im05XtfhWXcadpMwDg

Szkolny Turniej w grę SUPERFARMER

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych stosuję gry, dzięki temu zwiększa się  zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Najbardziej lubianą grą przez uczniów jest SUPERFARMER. Na terenie naszej szkoły działa Klub Gier Planszowych. Szkoła otrzymuje wsparcie od firmy Granna m. in. w postaci gier i dyplomów. W marcu odbył się Szkolny Turniej w grę SUPERFARMER. Spotkali się na nim najlepsi zawodnicy z poszczególnych klas.

Piknik matematyczny w Warszawie

14 marca 2018 r. w Dzień Liczby Pi, uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w Pikniku Matematycznym w Warszawie. Było to podsumowanie IV edycji programu edukacyjnego „mPotęga”. Fundacja mBanku wsparła 262 projekty, które objęły ok. 35 tys. uczestników. Na terenie naszej szkoły realizowany był projekt „Matematyczne śledztwo w Trójce”, w którym brali udział uczniowie z klas IV – VII i ich rodzice. W Centrum Nauki Kopernik w czasie pikniku spotkały się dzieci, młodzież i nauczyciele, którzy podczas realizacji projektu pokazywali, że nauka matematyki nie musi być trudna i nudna. Ponadto udało się nam spotkać z uczniami i nauczycielem ze Szkoły Podstawowej z Paprotni. Razem realizowaliśmy projekt eTwinning „Matematyka i my”. Uczestnicy pikniku zwiedzali ekspozycje Centrum Nauki Kopernik. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska matematyczne z grami
i łamigłówkami. Wydarzeniu towarzyszyła pierwsza w Polsce próba pobicia Rekordu Guinessa na najdłuższe rozwinięcie liczby Pi. Dokładnie 627 osób – dzieci ze szkół biorących udział w programie mPotęga oraz z dwóch warszawskich podstawówek, a także nauczycieli – z odpowiednimi cyframi w rękach stanęło obok siebie na Bulwarach Wiślanych
w Warszawie. Więcej informacji, zdjęć oraz filmów na https://www.facebook.com/rekordPi/

W celu zapoznania się z projektami, które realizowałam w bieżącym roku szkolnym oraz informacjami dotyczącymi kursów eTwinning zapraszam: https://padlet.com/ajga1/konferencja. Na padlecie jest również link do mojej strony internetowej, którą niedawno założyłam. Zamieszczam na niej m. in. informacje dotyczące projektów i ciekawych lekcji matematyki.