3 czerwca Warszawa

10-11 czerwca Ząbki

Konferencja: Nauczanie poprzez granie

Tworząc konferencję Nauczanie Poprzez Granie organizatorom przyświecał jeden cel - promowanie edukacyjnego wymiar gier strona internetowa

Konferencja: Model Nowoczesnej Szkoły

strona internetowa

Wstęp do debaty oraz udział w panelu dyskusyjnym: Jak polska szkoła może wypełnić model kompetencji cyfrowych i dlaczego chcemy cyfrowych szkół w Polsce? - prof. Marlena Plebańska, członek Rady Fundacji

Zachęcamy do lektury: Czy dzisiaj ktokolwiek potrafi zdefiniować Model Nowoczesnej Szkoły? - Tomasz Łukawski

Za nami

1-3 kwietnia Nowy Tomyśl

XII Konferencja Administratorów Szkolnych  Sieci Komputerowych, strona internetowa, Sesję: Szkoła w zmianie- czyli jak konstruować nowoczesną szkołę odpowiadającą na potrzeby środowiska? - poprowadziła Justyna Józefowicz, doradca strategiczny Fundacji Edukacja na NOWO

7 kwietnia Warszawa

8 kwietnia Szczecin

22 kwietnia Białystok

20-22 maja Warszawa

Konferencja: Edukacja w XXI wieku - problemy i wyzwania, strona internetowa, Sesję: e-Edukacja, a  zmiana paradygmatów nauczania - poprowadziła prof. Marlena Plebańska, członek Rady Fundacji

Konferencja: Uczę się interaktywnie metodą projektu, strona internetowa, Sesję: Praca z iTunes U - nowe możliwości projektów edukacyjnych - poprowadziła prof. Marlena Plebańska

Konferencja: NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI, strona internetowa, Sesję plenarną: Cyfryzacja szkoły - poprowadziła prof. Marlena Plebańska, członek Rady Fundacji

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD OPIEKUNÓW SZKOLNYCH PRACOWNI INTERNETOWYCH

strona internetowa

Sesję plenarną: Otwarte przestrzenie edukacyjne a technologia - poprowadziła prof. Marlena Plebańska, członek Rady Fundacji

IMG_1394fbw

Prof. Marlena Plebańska - jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji  popularno - naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MAiC, MNiSW. Pracownik PW, ASW, AFIBV, OEIIZK. Członek Rady Fundacji Edukacja na NOWO.