„Mądra cyfryzacja” to tytuł seminarium, które odbyło się w dn. 22 marca 2017 na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Edukacja na NOWO.

Celem seminarium było omówienie jak mądrze wprowadzać technologie w edukacji i w jaki sposób budować cyfrową infrastrukturę szkoły spójną z wcześniej postawionymi celami edukacyjnymi, misją szkoły oraz będąca odpowiedzią na potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców. Gośćmi spotkania byli nauczyciele, dyrektor oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju.

Uczestników powitała prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego UW podkreślając korzyści jakie przynoszą takie cykliczne spotkania z praktykami organizowane na Wydziale.

Seminarium było też okazją do wręczenia nagrody TOP 3 Kobieta w Edukacji przyznanej przez Fundację dla Barbary Halskiej, innowacyjnej nauczycielki informatyki z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju, którą wręczyła Elżbieta Piotrowska Gromniak Prezes Fundacji Edukacja na NOWO z Prof. UW Małgorzatą Żytko, przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji.

Dr hab. Marlena Plebańska przedstawiła na czym polega mądra cyfryzacja i oddała głos praktykom.

Dyrektor wspomnianej szkoły – Jerzy Maduzia zaprezentował strategię rozwoju szkoły i jej koncepcję programową, które wypracowano w konsultacjach ze środowiskiem szkolnym uwzględniając potrzeby uczniów, ich rodziców i lokalnego rynku pracy.

Uczniowie tej szkoły opowiedzieli o swoich pasjach informatycznych, motywacji do nauki oraz sukcesach jakie osiągnęli zarówno w Polsce jak i za granicą, zdobywając za swoje prace prestiżowe nagrody.

Seminarium było okazją do dyskusji o wykorzystywaniu technologii w edukacji oraz skonfrontowaniu potrzeb i oczekiwań nauczycieli, studentów, uczniów i pracowników uczelni.

Seminarium było jednym z cyklu spotkań tematycznych organizowanych przez Fundację Edukacja na NOWO z Wydziałem Pedagogicznym UW.

Pobierz prezentację dyrektora: CYFRYZACJA SOBIESKIEGO – WARSZAWA 2017

Zobacz galerię zdjęć:


Zaproszenie na Seminarium pt. Mądra Cyfryzacja
w dn. 22 marca 2017
o godz. 11.30, sala 507
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Mokotowska 16/20, Warszawa
Wstęp Wolny

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Edukacja na NOWO zapraszają na Seminarium pt. Mądra Cyfryzacja  studentów oraz nauczycieli zainteresowanych mądrym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.

Program Seminarium:

11.30 – Powitanie Gości – Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko.

11.40 – Wręczenie Nagrody Top 3 – Kobiety w Edukacji 2016 laureatce Barbarze Halskiej – Prezes Fundacji Edukacja na NOWO Elżbieta Piotrowska Gromniak.

11.50 – Wynalazczość i innowacyjność,  a nowe technologie w edukacji – Prof. Marlena Plebańska.

12.10 – Jak stworzyć cyfrową szkołę, kształcącą młodych wynalazców? – Dyrektor Jerzy Maduzia oraz Uczniowie Zespołu Szkół Numer 6 z Jastrzębia Zdroju.

13.30 – Prezentacja Klocków OSMO – Wiesław Popowski, Syntech.

14.00 – Podsumowanie Seminarium.