Rozmowa z prof. Geraldem Hütherem

– Jakie warunki powinno spełniać wychowanie i edukacja przyjazne mózgowi?

Bez tytułu

– Ja wolałbym mówić o wychowaniu i edukacji, które uwzględniają potrzeby i szczególne uzdolnienia dziecka, a nie o systemie przyjaznym mózgowi.

Dzieci oczekują jedynie tego, żeby traktować je jak podmioty procesu edukacyjnego i okazywać im uznanie i należny szacunek. Czują się nieszczęśliwe, gdy degradujemy je do przedmiotów różnego rodzaju metod wychowawczych i programów edukacyjnych oraz stale próbujemy je kształtować i oceniać.

Sytuacja w obecnym systemie edukacji mogłaby ulec zmianie tylko wtedy, gdyby nauczyciele zaczęli dostrzegać w każdym uczniu jego wyjątkowość, a sami zrezygnowali z roli „dostawców” wiedzy i stali się poszukiwaczami skarbów i akuszerami w procesie rozwijania się dziecięcych potencjałów.

Pamiętajmy, że oprócz naturalnego potencjału oraz wrodzonej dziecięcej radości z odkrywania i kształtowania własnego otoczenia, każde dziecko przychodzi na świat z całym pakietem indywidualnych uzdolnień czytaj dalej

Artykuł pochodzi z miesięcznika Sygnał, listopad 2014

SYGNAŁ_winieta_11-01

Książki autora, które szczególnie polecamy: „Wszystkie dzieci są zdolne”, „Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być”