Z powodu wirusa (nie komputerowego) wszystkie inne tematy, poza nauczaniem na odległość, odeszły w szkole na dalszy plan. Ale nie matematyka. Ciągle ją widzimy na wykresach prezentujących dane z całego świata, odnośnie skutków obecności wirusa, prognoz ekonomicznych, analizy danych kryjących się pod nazwą Big Data. Wirus weryfikuje nam kierunki zmian, jakie trzeba wprowadzić w edukacji i to zarówno w jej organizacji, jak i w podstawie programowej. Matematyka będzie potrzebna, a jednym ze sposobów zachęcania dzieci do jej poznawania jest propozycja udziału w konkursach, które łączą matematykę z innymi dziedzinami życia np. ze sztuką. Dobry konkurs jest nie po to, żeby innym pokazać, że wiesz więcej, ale żeby się czegoś nauczyć w towarzystwie tych innych, mocno zmotywowanych do uczenia się. Konkursy rozwijają kreatywność zarówno tych, którzy je organizują, jak i uczestników. Dlatego nawet w tej nowej rzeczywistości szkolnej nie porzucajmy myślenia o konkursach.

Pani Alicja Gawrońska ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim podzieliła się z nami informacjami o konkursach matematycznych.

 

Zdarza się, że uczeń ma problemy w nauce matematyki, a jest uzdolniony plastycznie. Dla niego sukces w konkursie plastycznym może być powodem, że zmieni on również nastawienie do szkoły i matematyki. Czasami sama organizuję konkursy plastyczne np. „Matematyka jest wszędzie”, „Matematyczny portret jesieni”.

Przykłady prac uczniowskich:

Zachęcam uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

Od kilku lat moi uczniowie biorą udział w „Internetowej Lidze Łamigłówkowej” odnosząc w nim sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym wzięli udział w konkursie „Matematyka w obiektywie”  zajęli miejsca na podium.Więcej informacji: https://signum.pb.bialystok.pl/index.php/konkursy-1

Są to konkursy o różnej tematyce i dla uczniów w różnym wieku, m. in:

  • Konkurs plastyczny „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne” dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
  • Konkurs matematyczno-informatyczny „Matematyka w obiektywie”. Jest on adresowany dla młodzieży od klasy 7 szkoły podstawowej aż do matury.
  • Konkurs „Internetowa Liga Łamigłówkowa”. Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, która do chwili przystąpienia do konkursu nie zdawała egzaminu maturalnego.
  • Konkurs matematyczno-humanistyczny „Z matematyką do rymu”. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej.
  • Konkurs „Matematyka stosowana” jest konkursem o indeks na dowolny kierunek studiów dziennych prowadzony na Politechnice Białostockiej.

Kolejnym ciekawym konkursem jest konkurs filmowy organizowany przez Fundację Rodziny Maciejko.

Uczniowie zaangażowali się w przygotowanie filmów. Sprawiło im to wiele radości i satysfakcji. Wykazali się pomysłowością i kreatywnością, a przy okazji utrwalili różne pojęcia matematyczne. Fundacja Rodziny Maciejko w ubiegłym roku ogłosiła II edycję ogólnopolskiego konkursu filmowego „Matematyczne kamery” dla uczniów szkół podstawowych IV-VI, VII-VIII i gimnazjum. Radość przeogromna, gdy do szkoły dotarły dyplomy dla finalistów tego konkursu, a ich filmy edukacyjne można obejrzeć w intrenecie.

Więcej informacji:

http://maciejko.org/witryna/konkurs-filmowy-matematyczne-kamery/aktualna-edycja-konkursu

W ubiegłym roku po raz pierwszy moi uczniowie brali udział w Memoriale Urszuli Marciniak.

Najpierw odbył się etap w szkole, który polegał na rozwiązaniu łamigłówek typu Architekt, Piramidy, Lampki. Finał odbywał się w kilku miastach Polski (Wrocław, Poznań, Warszawa). Dla uczniów, którzy szybciej pracują na lekcji, zwłaszcza podczas pisania pracy klasowej mam przygotowane różne łamigłówki. Są to m. in.  „Łamigłówki Logi zamknięte w słoiku”.

Przygotowując uczniów do rozwiązywania łamigłówek typu Piramidy korzystam z drewnianych sześcianów. Więcej informacji:

http://www.fmw.uni.wroc.pl/dla-uczni%C3%B3w/memoria%C5%82-urszuli-marciniak/memoria%C5%82-urszuli-marciniak

Od wielu lat odbywa się Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”, który jest organizowany m. in. przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej informacji: http://mwo.usz.edu.pl/regulamin-pl/.

Od kilku lat Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki ogłasza konkursy plastyczne. W tym roku jest to konkurs „Matematyczny wszechświat”.

Regulamin konkursu:

https://www.snm.edu.pl/p/konkurs-matematyczno-plastyczny.html

 

Dla zdolnych matematycznie uczniów są różne konkursy, olimpiady. Ciekawym przykładem jest Olimpiada Matematyczna Juniorów. Jest to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół średnich. Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej. Zawody są trójstopniowe.

Więcej informacji: https://www.omj.edu.pl/

 

Większość konkursów, to konkursy ogólnopolskie i już sam udział w finale daje uczniom możliwość otrzymania dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkoły średniej. Opisy niektórych konkursów są zamieszczone na mojej stronie internetowej: www.ajga65.wixsite.com/mojaklasa.

Odczarujmy matematykę. Pokażmy, że nauka tego trudnego przedmiotu nie musi kojarzyć się z koniecznością, nudą i problemami. Matematyka jest ciekawa i można uczyć się jej poprzez zabawę. Każdy może spróbować swoich sił w konkursach i odnieść w nich sukcesy.

Alicja Gawrońska