Wsparcie w edukacji matematycznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli

Troska dotycząca umiejętnego poprowadzenie dziecka przez zagadnienia z zakresu edukacji matematycznej, stanowi niezwykle ważną kwestię współczesnej pedagogiki. Obecnie, obserwuje się w edukacji różnorakie, alternatywne aktywności matematyczne, mające na celu przyciągnąć ucznia do matematyki, zachęcić, podtrzymać naturalną ciekawość, a w ostateczności obrócić zabawę w pasję. Jednym z takich, niekonwencjonalnych ujęć jest Khan Academy – strona internetowa, która w formie gry krok po kroku wprowadza ucznia w fascynującą przestrzeń matematyki.

Nauka na bezpłatnej stronie internetowej Khan Academy pl.khanacademy.org jest oparta na trzech filarach. Pierwszy i drugi filar są przeznaczone dla każdej osoby, która chce doskonalić swoje umiejętności matematyczne (niezależnie od wieku, miejsca, czasu). Obydwa filary opierają się na krótkich, stworzonych przez specjalistów filmikach instruktażowych (do 10 minut) oraz specjalnie do nich dobranych ćwiczeniach. Ćwiczenia są skonstruowane analogicznie do gier komputerowych, w których za dobrze wykonane zadania zbiera się punkty, odznaki, awatary. Błąd, natomiast blokuje przejście do kolejnego levelu tej wciągającej, matematycznej gry. Poziom trudności przyswajanej wiedzy wzrasta wraz z kolejnym etapem zabawy.

Uzupełnieniem pierwszego i drugiego filaru jest filar trzeci – trener. Trener to osoba, która czuwa z zewnątrz nad procesem pozyskiwania wiedzy i umiejętności matematycznych przez ucznia. Trenerem może być zarówno rodzić, jak i nauczyciel. Na stronie Khan Academy znajdują się dwa, odrębne konta do logowania dla tych osób. Rodzic ze swojego konta może założyć konta swoim dzieciom, a nauczyciel pojedynczym uczniom lub klasom. Trener może obserwować: systematyczność, tempo i pory pracy; częstotliwość, długość, liczbę podejść do wykonywanych zadań; co sprawia dziecku trudność, a co jest dla niego proste; itd.

W oparciu o nią trener może np. dostrzec mocne i słabe strony ucznia, zrozumieć przyczyny niepowodzeń, zindywidualizować tok nauczania w zależności od potrzeb podopiecznego. W ten konstruktywistyczny sposób dziecko poza uczeniem się matematyki pracuje nad swoją systematycznością, samodzielnością, krytycznym myśleniem, itd.
Khan Academy to wspaniały asystent tutora i doskonały korepetytor każdego człowieka!