Tradycyjnie początek roku szkolnego minął z kropką w tle. Uczniowie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach matematycznych, dzięki którym mieli możliwość poszerzenia swoich horyzontów, zainteresowań i uzdolnień.

„Dzień Kropki”

15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Organizowanych jest wiele działań, które m. in. pomagają odkryć dzieciom swoje talenty. Przystąpiłam do projektu eTwinning „Dot Day, czyli Kropka 2018”. Był on realizowany był przez 99 nauczycieli. Dotyczył historii Vashti i jej kropki. Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uczniowie rozwijali swoje talenty matematyczne.

Powtarzano tabliczkę mnożenia korzystając m. in ze specjalnych kart.

Wykorzystano zasoby Matlandii, pchełki, guziki kucharskie, kości oraz piłkę.

Jednak uczniom najbardziej spodobały się zajęcia w Jadalce. Ciekawy wystrój pomieszczenia sprzyjał kreatywności  uczniów, którzy przygotowali desery z nasionkami Chia.

Grano w Samotnika w wersję papierową i plenerową.

Doskonale sprawdziły się talerze i kubki jednorazowe.

W ramach projektu odbyła się wideokonferencja, w której udział wzięli uczniowie z mojej szkoły oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kutna.

https://animoto.com/play/MzBdNVzO3db0E14W5LiS2A

Rywalizowali ze sobą biorąc udział w quizie przygotowanym w aplikacji Quizizz oraz Kahoot.

Wszyscy uczestnicy projektu dostrzegli użyteczność matematyki i kropki w życiu codziennym. Podczas jego realizacji uczniowie rozwinęli wiele kompetencji kluczowych, m.in. matematyczne, językowe, informatyczne, społeczne, obywatelskie.  Projekt dał szansę konfrontacji wiedzy i umiejętności z innymi uczniami,  pozwolił poznać nowe narzędzia TIK,  przyczynił się do rozwoju kreatywności, współpracy w grupie.  Uczniowie naszej szkoły korzystali z niektórych opracowanych materiałów podczas lekcji matematyki.

Mój projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na wizerunek szkoły jako placówki, w której uczniowie mają możliwość poszerzenia swoich horyzontów, zainteresowań i uzdolnień.

Za realizację projektu otrzymałam List gratulacyjny.

Współdziałanie podczas projektu odbywało się przez cały czas poprzez budowanie wspólnych Padletów, książek elektronicznych zawierających zadania czy albumów ze zdjęciami. Dzieliliśmy się rezultatami naszej pracy. Przedstawiono film jak można rozwijać talenty matematyczne biorąc udział w IV Dniu Popularyzacji Matematyki w Warszawie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

https://animoto.com/play/0YWgcPLN10JldNWxKUfxuA

 

„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

Na terenie naszej szkoły we wrześniu uczestniczyliśmy w obchodach VIII  Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day – WMTDay). Dzień ten przebiegał pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Szkoła otrzymała licencję upoważniającą do organizowania akcji w swojej siedzibie i jej okolicy.

Na szkolnych korytarzach pojawiły się zadania związane z tabliczką mnożenia. Uczniowie spacerując po nich brali udział m.in. w zabawie „Matematyczne spacery” oraz „Hasło dnia”. Powtarzano rymowanki np. „Mój nowy rower ma różne bajery 3 razy 8 to 24”. Uczniowie
z klas IV – VIII przystąpili do egzaminu na lekcjach matematyki. Eksperci
i asystenci chodzili po szkole i przepytywali dorosłych z tabliczki mnożenia. Odwiedzili gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski i bibliotekę. Dla uczniów zorganizowano konkurs „Mistrz rachunku pamięciowego klasy”.

Ci, którzy zdali egzamin otrzymali m. in. certyfikaty „Ekspert tabliczki mnożenia”.

Była to wspaniała okazja do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia zarówno przez dzieci i dorosłych (więcej informacji: https://www.wmtday.org/pl).

„Światowy Tydzień Matematyki”

Od 10 do 17 października obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Matematyki. Nasza szkoła została zgłoszona do tego wydarzenia. Celem Global Math Week 2018 było zaangażowanie uczniów na całym świecie w zabawę z wybuchającymi kropkami.

Na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali nietypowe zadania, odkrywali algorytmy matematyczne.  Znając link do strony zostali zachęceni do zabawy w domu. Mimo, że to wydarzenie się już zakończyło nadal można eksperymentować i bawić się kropkami. Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w tym wydarzeniu zmieni się u uczniów negatywne postrzeganie matematyki (więcej informacji: https://www.tydzienmatematyki.pl/).

Link do zabawy z kropkami:  https://www.explodingdots.org/g/brave-lizard-40