Fot. 5. Praca domowa studentów sekcji pedagogicznej Uniwersytetu X., na Konferencji Naukowej w Y.