Fot. 4. Jedno z zadań dla studentów sekcji pedagogicznej Uniwersytetu w X, zgrupowanych na trzydniowej Konferencji Naukowej w Y.