Dobra pogoda dla edukacji – stół w WAM prof. Marii Dudzikowej

Od 2002 roku trwały różnego rodzaju pomiary zewnętrzne, których celem było określenie skuteczności działania: systemu edukacji, szkół i w końcu nauczycieli. Poza kilkoma wyjątkami, głównie akademików z Komitetu Badań Pedagogicznych (np. prof. B. Śliwerskiego) w tym jarmarku głosów zabrakło pedagogiki krytycznej, aż tu nagle ukazała się seria Palące problemu Edukacji i Pedagogiki.

Publikacje powstałe w ramach tej serii nie mają ściśle określonego przesłania. Ich autorzy mają różne, czasem nawet bardzo zróżnicowane poglądy i pomysły na edukacyjną i pedagogiczną rzeczywistość. Będąc jednym z autorów na pewno nie zgadzam się z większością krytyk, czy wręcza ataków na nauczycieli, ale z drugiej strony warto również popatrzeć jak widzą szkolną edukację inni, czyli tacy, „którzy nie stoją pod tablicą”.

Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Impuls, Kraków, 2012.
Dudzikowa Maria Knasiecka-Falbierska Karina

W tej publikacji krótki artykuł: Marek Piotrowski, Kody bezmyślności – gdy programy są tworzone pod wymagania egzaminów zewnętrznych.

 

 

W tej serii jest też książka zebrana przez Dorotę Klus Stańską, ale o niej w następnym artykule.
Bogata w opinie i pomysły seria Palące problemu Edukacji i Pedagogiki miała mieć swoją dalszą kontynuację, tym razem uzupełnioną o wskazówki umożliwiające wyjście z kryzysu systemu edukacji, który to kryzys bez wątpienia jest i to już od 25 lat.

Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?
Ewa Bochno (redaktor naukowy serii), Maria Dudzikowa (redaktor naukowy), Sylwia Jaskulska (redaktor naukowy), Wolters Kluwer Polska.

W tej publikacji krótki artykuł: Marek Piotrowski & Klaudia Piotrowska, ŻANDARMA TRZEBA ODWOŁAĆ, CHOCIAŻ JEST ON W NAS SAMYCH 2016 – wspomnienie o (Au) Akademii uczniowskiej. Co ważne wydawca nareszcie „poszedł po rozum do głowy” i publikacja ta ma aktualnie normalną cenę.

 

Pożegnanie

Ta nowa seria (Kultura szkoły) ma jeszcze jedną publikację, Proces emancypacji kultury szkoły, Maria Czerepaniak-Walczak, Wolters Kluwer Polska. Publikacja jest zaproszeniem do dyskusji nad możliwością emancypacji kultury szkoły. Ale czy tak się stanie, na razie trudno powiedzieć.
Trudno też powiedzieć, co będzie dalej z długim stołem na UAM w Poznaniu, przy którym siadało około 40 pedagogów po to by mówić – sprawozdawać prof. Marii Dudzikowej co robią. Po to by dostać wskazówki lub/i reprymendę. Gdzieś po drodze prof. Maria Dudzikowa uwieczniła do nas swoje pożegnanie: https://www.youtube.com/watch?v=Or4jbQ7sg7k, zatem nie dajmy się znormalizować i twórzmy siebie (również nawzajem).

W międzyczasie

W międzyczasie szukając argumentacji i metod dogodnych do STEAM napisałem kilka artykułów. Ale co tu ukrywać publikowane są powoli, czasami bardzo powoli. Trudno jest przełamywać poglądy recenzentów np. o super wynikach w PISA 2012 i innych fake news. Zatem poniżej następne publikacje. Tym razem bardziej dostępne, bo w Internecie i w piśmie, w którym redaktorem naczelnym jest prof. B. Śliwerski.

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA

 

 

 

 

 

 

Marek Piotrowski, Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawienia. „Żandarma” trzeba odwołać, chociaż jest w nas samych 2016 Ile stanów skupienie, 2016 | 3 (16) | 95-122.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e28367d9-f74f-4683-9943-cbb8fd9895f7

Marek Piotrowski, Monitoring kompetencji szkolnych w środowisku lokalnym. Wyzwania, TOM VIII: 2017 NR 2(19) 91-112
http://files.clickweb.home.pl/homepl37784/file/2017_2_19_5_marekpiotrowski_91.pdf

Marek Piotrowski, Magdalena Trysińska, Monitoring umiejętności językowych, kryteria oceny poziomu kompetencji, pierwsze rezultaty, TOM VIII: 2017 NR 3(20), 109-133. https://files.clickweb.home.pl/c2/45/c2456c61-6dd3-4a06-9a78-cec2bee2f099.pdf

Początki STEAM (również polskiego)

Uwaga, to co poniżej powstało na podstawie:

Piotrowski M., Piotrowska K., Pluta E., Karta pracy do przedszkolnych badań naukowych, w: Przedszkole, edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowana szansa, A. Nowak-Łojewska oraz A. Olczak, Uniwersytet Zielonogórski 2015.

 

 

 

Science

W języku polskim pojęcie nauka – science ma trzy zasadniczo różne znaczenia:

  1. Łączymy je z badaniami i wiedzą naukową, a więc z doświadczeniami i ich analizami wykonywanymi przez naukowców.
  2. Pojęcie nauka interpretować możemy również jako proces uczenia się lub nauczania innych, a więc między innymi to, co się dzieje w przedszkolu podczas zajęć i na lekcjach w szkole.
  3. Niektórzy nauczyciele i autorzy programów (oraz podręczników) utożsamiają pojęcie science z przedmiotami przyrodniczymi: biologią, chemią, fizyką, częścią geografii, techniką, a nawet z informatyką.

Problem: ile nauki jest w nauce szkolnej (nie tylko w Polsce)?

ZDERZENIE 1

Usunięcie pola powierzchni i twierdzenie Talesa z podstawy programowej do matematyki bo za trudne, a przecież twierdzenie Talesa można wprowadzić za pomocą odkrycia naukowego.
Paul Lockhart, Measurement, seria: The World of Mathematical Reality, Harvard University Press, 2002.

https://youtu.be/V1gT2f3Fe44

 

 

ZDERZENIE 2

Janice VanCleave 198x – 2018

Usunięcie astronomii z podstawy programowej do gimnazjum, bo za trudna.

 

 

Próba rozwiązania

Metoda 8 punktowa

0.     Symbol Wstaw symbol doświadczenia np.: buteleczkę z atramentem.

1.      Pytanie badawcze: Czy można sprawdzić, czy woda jest gorąca, czy zimna nie dotykając wody, ani naczynia w którym się znajduje?

Pytanie – Jak sprawdzić poprawność pytania badawczego?

2.      Kanon pojęć i procesów : Rozpuszczanie się. Nie rozpuszczanie się. Woda przeźroczysta, woda zabarwiona atramentem.

Pytanie – Jak sprawdzić poprawność kanonu pojęć?

3.      Hipotezy (odpowiedzi dzieci na pytanie badawcze): Woda gorąca jest gorąca i ma parę, a zimna jest zimna. Gorąca  woda parzy.

Pytanie – Jak sprawdzić poprawność hipotez formułowanych przez dzieci?

4.      Opis doświadczenia: Do jednej szklanki wlewamy zimną, a drugiej gorącą wodę. Do obu szklanek wlewamy kilka kropel atramentu.

Pytanie – Na czym polega trudność opisu doświadczenia umieszczonego w karcie. Spróbuj „napisać” opis tego doświadczenia?

Błąd, który uczy – zastosowanie tuszu kreślarskiego zamiast atramentu.

5. BHP: doświadczenie wykonywane pod opieką dorosłych.

Gdy podczas ćwiczeń zajdzie co złego – niepokojącego koniecznie zwiadom nauczyciela. Wstaw rysunek dzieci i nauczyciela / nauczycielki.

6. Notatka ucznia Uczeń obserwuje zachodzące zmiany i „notuje” co zaobserwował za pomocą zdjęcia lub rysunku z krótkim komentarzem. Komentarz może mieć postać grafu składającego się z symboli i/lub liter. Nie zawsze są to całe wyraz czasami litery, rzadko pełne zdania, czasami fragmenty zdań. Podczas tworzenia przez dzieci notatek „podpowiadamy” określenia z kanonu.

O ile wystąpi taka potrzeba, to nauczyciel podpisuje notatkę na drugiej stronie karty doświadczeń.

Pytanie – Jak sprawdzić poprawność notatki?

Po samodzielny wykonaniu notatek przez uczniów (przy stolikach), możemy razem zrobić jedną notatkę wspólną na tablicy.

Pytanie – Czy ta notatka ma być uznana za lepszą, wzorową?

Efekt – ŁAŁ – atrament znikną v.s. atrament się rozpuścił

Pytanie – W jaki sposób tworzymy języka naukowy dziecka?

7. Pytania podsumowujące:

a.       Wiedza: Czy potrafisz rozróżnić szklankę z gorącą wodą od szklanki z zimną wodą bez dotykania szklanki i wody ręką?

b.      Umiejętności: Jak ci się podoba notatka z doświadczenia, czy warto ją poprawić?

c.       Postawy: Czy warto wykonywać doświadczenia? Czego się nauczyłeś / nauczyłaś robiąc to doświadczenia?

Pytanie: Co to są kompetencje? – Sprawdź pojęcie kompetencje w słownikach i Wikipedii.

Pytanie: Co to są „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie”?

Pytanie: Która z definicji podanych w odpowiedzi na poprzednie pytanie zgodna jest z definicją „Kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie”?

8. Praca domowa (dwa lub trzy poziomy):

– Wykonaj rysunki z atramentem w innym kolorze.

– Spróbuj wykonać podobne doświadczenie wykorzystując zamiast atramentu np. sól, kaszę, cukier itd.

(połączenie z doświadczeniem II)

– Jak myślisz, czy uda się nam „wyciągnąć” atrament z wody, która jest teraz przeźroczysta?

..\..\..\_APS\_Artykuł\doświadczenieprzyroda.mp4

Pytanie: Dlaczego dbamy o to by praca domowa była określona na dwóch lub trzech poziomach?

Prośba o podzielenie się refleksjami

Do czytających ten tekst zwracam się z prośbą o przesłanie refleksji i uwag w dowolnej formie na poniższy adres. Zwłaszcza chodzi mi o uwagi krytyczne. Tekst jest częścią artykułu, kiedy ukaże się jako całość w materiałach konferencyjnych APS to dam znać.

Marek Piotrowski. prof. ChAT, marek.a.piotrowski@gmail.com, tel. 793 793 292