Wykorzystanie narzędzia sztuki w zajęciach edukacyjnych wymaga od nauczyciela czy animatora jasnego określenia celów i zachowania odpowiednich proporcji między tym, co w sztukę wprowadza, a samym działaniem twórczym.

Nie chodzi tu o tworzenie wymyślnych i skomplikowanych konspektów, które w praktyce i tak ulegają naturalnym modyfikacjom w czasie trwania zajęć. Bardzo często sprawdzają się działania proste, ale pomysłowe i o przemyślanej formule.

Pomysł przede wszystkim

Zarówno w nauczaniu przedszkolnym, zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym, ale także na wszystkich późniejszych etapach edukacyjnych – najważniejszymi elementami każdej lekcji wykorzystującej medium sztuki są te, które bezpośrednio wpływają na percepcję dziecka: kolory, faktury, niecodzienne materiały czy powszechne w dzisiejszej kulturze środki multimedialne. Doskonale nadają się do tego na przykład możliwości sztuki nowoczesnej, bazującej najczęściej na idei konceptualnej.

W sztuce nowoczesnej najbardziej interesująca jest jej nieustanna zmienność i rozwój. Można oczywiście powątpiewać, czy takie dzieła sztuki są piękne (bo nie zawsze są); mają jednak za to wiele innych zalet: pogłębiają wyobraźnię, otwierają oczy na sprawy, które wydają się nieatrakcyjne, pozwalają przeżywać wspaniałe przygody.

Sztuka stawia przed nauczycielem wiele możliwości. Umiejętne ich wykorzystanie w działaniach edukacyjnych – oczywiście, przy zachowaniu harmonii pomiędzy rozwojem intelektualnym i emocjonalnym dziecka – pozwala na usprawnianie mechanizmów przyswajania informacji, wzbogacenie wiedzy odbiorcy oraz wykształcenie i pogłębienie potrzeb poznawczych.

Sztuka i zabawa

Nie trzeba być ekspertem, żeby rozumieć wpływ sztuki na kształtowanie się osobowości i wrażliwości dziecka czy percepcję estetyczną. Odpowiednio przygotowane i zrealizowane zajęcia edukacyjne wykorzystujące medium sztuki są niezwykle pomocne w rozwijaniu naturalnych zainteresowań dziecka i inspirują do podejmowania własnych działań twórczych.

W praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej najlepiej sprawdza się formuła nauki przez zabawę. Dlatego dobrze zaplanowane projekty twórcze powinny bazować na prostych pomysłach. Zabawa czy rozrywka automatycznie angażują uwagę dziecka i stymulują jego aktywność twórczą. Z punktu widzenia psychologii rozwojowej to doskonały sposób wpływania na inteligencję emocjonalną i zdolności kreatywne dziecka. Spoglądając na zabawę z tej perspektywy, trzeba też zauważyć jej walory edukacyjne, które ułatwiają nie tylko konkretne działanie twórcze, opanowanie określonych wymagań czy umiejętności, ale pozwalają również uczyć pożądanych zachowań społecznych.

Podczas procesu tworzenia dzieci odkrywają wartość eksperymentowania. Jak wiadomo, każda próba tworzenia, łączy się z całym spektrum emocji: od  poczucia radości z działania, poprzez poszukiwanie odpowiednich środków wyrazu i powiązanej z tym frustracji, po zadowolenie z wykonanego działania. Zabawa pozwala zniwelować negatywne emocje i jest rodzajem wsparcia, dzięki któremu dziecko nie poddaje się i dąży do wyrażania siebie w obranym osobiście kierunku.

Należy tu zwrócić uwagę na swobodę twórczą dziecka, które bez narzucanych z góry interpretacji, wytycznych i odtwórczej kontroli otrzymuje od dorosłych komunikat, że jest w stanie działać samodzielnie i dobrze.

LOGO ARTRANSFER

Fundacja Art Transfer realizuje nowatorskie programy edukacji przez sztukę. Działamy w sposób nieszablonowy, udowadniając w ten sposób, że spędzanie czasu w twórczej atmosferze uczy kreatywnego myślenia, pobudza wyobraźnię i pozwala zrozumieć, że sztuka może dawać dużo więcej niż tylko przyjemność z jej podziwiania. Współpracujemy z doświadczonymi edukatorami i trenerami, zajęcia są zatem prowadzone na najwyższym poziomie. Organizujemy spotkania dotyczące różnych zagadnień z zakresu sztuki, działań artystycznych, stylu, percepcji estetycznej. Nasze programy kierujemy do wszystkich grup wiekowych – od maluchów do seniorów. W formie „twórczego spotkania ze sztuką” prowadzimy również profesjonalne szkolenia dla biznesu.