Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w Dniu Pustej Klasy. Jest to międzynarodowe święto edukacji na świeżym powietrzu. W roku 2017 udział w akcji wzięły 453 szkoły i placówki z całej Polski. Pomysł ten powstał w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Do akcji, która odbędzie się 15 czerwca, można się zgłaszać, wypełniając specjalny formularz (więcej informacji http://emptyclassroomday.eu/pl/).

Lekcje matematyki w klasach odbywają się poza murami szkoły. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie wykonali doświadczenie dotyczące pojemności 1 dm3. Najpierw budowali z kartek świątecznych (mają one specjalną powłokę uniemożliwiającą wyciek wody) modele sześcianu o krawędzi 1 dm. Do łączenia poszczególnych ścian użyto zwykłej biurowej taśmy klejącej. Niestety nie wszystkie modele brył zostały wykonane starannie, więc z niektórych wyciekała woda. Dobrze, że doświadczenie było wykonane poza salą lekcyjną. Wszyscy przekonali się, że w 1 dm3 zmieści się 1 litr wody. Wodą, która była wykorzystana do doświadczenia, podlano rośliny na boisku szkolnym.

Uczniowie mierzyli tereny, na których rosną rośliny i obliczali ich pola powierzchni.

Ponadto układali zadania dla swoich rówieśników i rozwiązywali inne.

Podczas zajęć w terenie uczniowie szukali brył i zapisywali ich nazwę oraz przedmiot, które je przypomina.

Ponadto budowali z klocków Reko modele sześcianów oraz ich siatki.

Następnie grali w klasy, utrwalając pojęcie siatki sześcianu.

W innym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w biegu terenowym, który został zorganizowany wokół budynku szkoły. Zadaniem uczniów było m. in. narysowanie osi symetrii liścia, wymienienie przedmiotów lub sytuacji, które przypominają poznane figury lub pojęcia matematyczne.

Przykład gry terenowej zorganizowanej z udziałem uczniów i rodziców w ramach projektu

https://www.emaze.com/@AOORZWRFT/soho-gallery

Wszystkim podobały się lekcje matematyki, które odbyły się w terenie. Podczas nich uczniowie mieli okazję wykorzystać swoje wiadomości w praktyce.