Zakładając (hipotetycznie), że chcesz szybko zapamiętać poniższe informacje, jakbyś się za to wzięła? To znaczy, jak byś się tego uczyła? Przeczytaj poniższą listę tylko raz i daj sobie na zapamiętanie całości 5 minut.

Dla tych, którzy chcą, ale nie wiedzą jak … a ponieważ zadanie wydaje im się ponad siły, przestają chcieć.

Tak więc:

 1. Bitwa pod Chocimiem, w której hetman Sobieski pokonał armię turecką, miała miejsce
  w 1673 r.
 2. Symbol ołowiu to Pb, liczba atomowa 82, a ciężar 207,19.
 3. Środek okręgu wpisanego w trójkąt leży na przecięciu dwusiecznych kątów trójkąta.
 4. Niemieckie słowo weltschmerz oznacza „ból świata” – depresja, smutek, romantyczny,
  sentymentalny pesymizm (wynikający z niedoskonałości świata).
 5. Stolicą Tanzanii jest Dodoma.
 6. Środek okręgu opisanego na trójkącie leży na przecięciu symetralnych jego boków.
 7. abderyta – to dureń, głupek.
 8. modicum (ang.) to drobina, okruszek.
 9. agelasta – człowiek pozbawiony poczucia humoru.
 10. Zapamiętaj dosłownie: Postępować właściwie to jeszcze za mało. Trzeba też wiedzieć, dlaczego uważasz to za słuszne, jakie to ma znaczenie i co tobą kieruje. Sokrates.
 11. Kupiłaś bilet PKP: w wagonie nr 11 masz miejsce 43.
 12. Numer rejestracyjny samochodu: LU 5915G.
 13. Stolica Boliwii – La Paz
 14. Najwyższy wodospad – Salto Angel Wenezuela, na jednej z odnóg rzeki  Carrao. Wysokość  964 m.
 15. Data urodzin i śmierci Fryderyka Chopina: 1810 – 1849.
 16. Zapamiętaj dosłownie: złote chwile w strumieniu życia przemykają mimo nas, a my widzimy tylko  piasek. Przybywają do nas anioły, a my dowiadujemy się o nich  kiedy odeszły. Emerson.
 17. Długość Wisły 1047 km.
 18. Prędkość dźwięku w wodzie – 1440 m/s.
 19. Zaparkowałaś przed marketem na miejscu/w kwadracie G16.
 20. Trzeci rozbiór Polski – 1795 r.
 21. Rysy – wysokość 2499 r.

Dobrze. Teraz odłóż ten tekst i przez co najmniej pół godziny zajmij się czymś innym. Idź na spacer, obejrzyj film, przeczytaj gazetę, pozmywaj naczynia, porozmawiaj z kimś. Po czym sprawdź swoją pamięć, uzupełniając poniższą listę.  Masz na to również 5 minut.

 1. Gdzie stoi samochód na parkingu?
 2. Długość Wisły?
 3. Data urodzin i śmierci Fryderyka Chopina?
 4. Podaj symbol, liczbę atomową i ciężar ołowiu (4 p.)
 5. Odtwórz cytat Sokratesa (4 p.)
 6. Środek okręgu wpisanego w trójkąt leży
 7. Dane z biletu PKP?
 8. Depresja, smutek po niem.
 9. Bitwa pod Chocimiem?
 10. Stolica Tanzanii?
 11. Środek okręgu opisanego na trójkącie leży
 12. Dureń, głupek to
 13. Trzeci rozbiór Polski?
 14. Rysy. Wysokość?
 15. Drobina, okruszek po ang.
 16. Najwyższy wodospad świata? Gdzie leży? Jaką ma wysokość? (4 p.)
 17. Stolica Boliwii?
 18. Człowiek pozbawiony poczucia humoru to
 19. Numer rejestracyjny samochodu?
 20. Dokończ cytat Emersona: Złote chwile w strumieniu …… życia ……… (4 p.).
 21. Prędkość dźwięku w wodzie? …

Sprawdź z oryginałem i postaw sobie 2 punkty za każdą dobrą odpowiedź i 4 punkty za odpowiedzi trudniejsze (zaznaczone w nawiasach). Maksymalna punktacja 50 p. Test zaliczasz przy min. 45 punktów.

Rozczarowana? Masz prawo, ale nie martw się, nie odbiegasz od normy. Ci którzy tylko kują, ryją – nie wiedzą, że pamięć to METODA, i że nie ma złej pamięci, a tylko dobrze albo źle ją ćwiczymy, zawsze wypadają słabo.

A czy wiesz, że aby radzić sobie  z takim wyzwaniem wystarczy korzystać z prostej zasady „widzieć i kojarzyć”  i znać (tylko) 180 słów-obrazów, ułatwiających stosowanie tej zasady w każdym przypadku? Opanowanie czego zajmie Ci najwyżej 4-6 tygodni, pracując/ćwicząc 15-20 minut dziennie? I problem pamięciowy ZNIKA!  – podstawy poza wszystkim  łapie uczeń podstawówki…

Nawet nie zauważysz kiedy staniesz się Mistrzem. Zapamiętasz wszystko co chcesz i kiedy chcesz, do dowolnego sprawdzianu czy egzaminu, w zabawie z umysłem i wyobraźnią, poczuciem, że „fruwasz” i korzystając z narzędzi uniwersalnych, przydatnych już na całe życie – i do matury, i na studia, i  w życiu zawodowym. Co przekłada się na lepsze efekty i oceny, więcej czasu, radości, pewności siebie, na wewnętrzny uśmiech  i wiarę w siebie. I pobudzenie wszystkich możliwości mózgu, a mózg w nadchodzącej przyszłości (która już puka do drzwi) stanie się Twoją najważniejszą bronią. Albo będziesz używać go dobrze, albo zginiesz.

Spróbuj dobrze władać tą bronią – narzędziem, którego odpowiednika nie znajdujemy we Wszechświecie.
Pomogę.
W końcu – co możesz stracić?
Q.B.F.F.F.S.
Marek Szurawski
Jeśli się zdecydujesz, napisz memar15@wp.pl