Współczesna edukacja to już nie 45 minutowa lekcja lecz proces stałego doskonalenia się 24 h/ 7 dni w tygodniu.

Cyfrowa edukacja służy zmianie paradygmatu nauczania. Powinna wspierać sposób myślenia o procesie uczenia się – nauczania, w którym uczeń staje się twórcą, a nie tylko uczestnikiem procesu dydaktycznego, zaś szkoła – środowiskiem uczenia się.

Takie podejście pozwala na stopniowe odchodzenie od transmisyjnego modelu nauczania, szeroko obecnego dziś w szkołach.

Podstawową przesłanką wykorzystania nowych technologii w szkole jest indywidualizacja procesu kształcenia, umożliwienie uczniom poszukiwania własnej drogi, nauka we własnym tempie oraz stylu, przygotowanie do samodzielnego korzystania z zasobów edukacyjnych, przygotowanie do dorosłego życia, w którym obecni uczniowie będą musieli stale rozwijać się, aby nadążać za stale zmieniającym się światem.

Współczesna edukacja to już nie 45 minutowa lekcja lecz proces stałego doskonalenia się 24 h/ 7 dni w tygodniu. Uczniowie uczestniczą w procesie dydaktycznym wszędzie i cały czas. Nowe technologie edukacyjne jak żadne inne narzędzie do tej pory wspierają uczniów w tych procesach. To właśnie dzięki nowym technologiom nauczyciele mogą korzystać z zasobów informacji i wiedzy, współpracować online z innymi uczniami na całym świecie, tworzyć własne zasoby edukacyjne, auto – ewaluować swoje kompetencje.

Nowe technologie likwidują granicę czasu i przestrzeni edukacji. Nowe technologie edukacyjne dzięki wykorzystaniu odpowiednich standardów m.in. WCAG 2.0 przeciwdziałają wykluczeniom uczniów wynikających z dysfunkcji.

Nowe technologie edukacyjne to także edukacja przez zabawę zapewniająca wysokie efekty kształcenia. To edukacja przynosząca szereg korzyści nie tylko uczniom ale również nauczycielom m.in.: możliwość kreowania własnych scenariuszy lekcji, sprawnej ewaluacji wiedzy uczniów, prowadzenia lekcji poza budynkiem szkoły, dostęp do wiedzy na żądanie oraz szereg innych.

Obok stricte technicznych umiejętności nauczycielskich związanych z wykorzystaniem różnorakiego sprzętu (tablice interaktywne, laptopy, tablety) niezwykle ważna jest wśród nauczycieli świadomości celowości wykorzystania technologii w nauczaniu szkolnym, zarówno w perspektywie długoterminowych celów edukacyjnych, jak i w odniesieniu do pojedynczej lekcji. Sprawne funkcjonowanie cyfrowej szkoły nie może jednak odbyć się bez strategicznego podejścia do cyfryzacji w którym wiodąca rolę odgrywa dyrektor. To właśnie najczęściej dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną kreuje kulturę cyfrową oraz indywidualną strategię cyfryzacji szkoły.

W konkursie Digital Champions, którego inicjatorem jest Fundacja Edukacja na NOWO – poszukujemy  dyrektorów, nauczycieli, uczniów otwarcie i świadomie wykorzystujących cyfrową edukację. Ludzi otwartych na potrzeby współczesnych uczniów, znających realia oraz dostępne na rynku metody i narzędzia cyfrowej edukacji. Otwartych na zmianę edukacyjną, różnorodności, indywidualność uczniów liderów cyfrowej edukacji. Stawiamy na współpracę oraz kreatywność.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie Digital Champions zapraszamy po więcej informacji >>>